Muutused ja muudatused on kaasaja olemuslik osa. Muutuste vahel ei ole enam kohanemisaega ning muutuste tempo on pidevalt kasvav. Iga muutus ja muudatus toob kaasa pinget ja inimeste vahelisi konflikte. Kuidas neid ennetada ja muutuste keskkonnas edukalt toime tulla?

Koolitusel leiad vastuseid järgmistele küsimustele:

 • Millised on peamised muutustega kohanemise väljakutsed ning millised on riskid nende väljakutsetega mittetegelemisel?
 • Kuidas hinnata muutustega kohanematuse kahju, kaotatud ajas ja rahas?
 • Millised on muutuste prognoosimise tööriistad?
 • Kuidas muudatusi teadlikult juhtida?
 • Millised on peamised isiksuslikud omadused ja oskused mida on vaja arendada, et muutuste keskkonnas edukalt toime tulla?
 • Millised on konfliktide tekkimise eeldused ja põhjused?
 • Millest tasub alustada konflikti lahendamisel ning millised on ummikteed?
 • Milline on konfliktilahenduse minimudel, mida igas olukorras saab kasutada?
 • Milliseid oskusi on vaja konfliktse osapoolega kokkuleppe saavutamiseks?
 • Kuidas jõuda üksteise vastu suunatud energia rakendamiseni koostööks?
 • Millised on seitse põhilist sammu teekonnal konfliktist koostööni?

Koolituse tulemusel:

 • Kasvab teadlikkus muutuste juhtimisvõimekuse vajalikkusest ning riskidest, mis kaasnevad muutustega mittekohanemisega
 • Tekib võimekus muutusi osaliselt prognoosida ning nendega kaasnevaid protsesse juhtida
 • Paranevad isiksuslikud oskused ja võimed muutuste keskkonnas ennast ja teisi juhtida
 • Tekib oskus märgata konflikti markereid võimalikult varases faasis
 • Suureneb võimekus keskenduda afektiivsete reaktsioonide asemel, mis suurendavad konflikti, ratsionaalsele analüüsile, mis aitab konflikti lahendada
 • Areneb oskus saavutada vastastikku negatiivselt häälestatud keskkonnas koostööd
 • Tekib oskus ja vilumus kiiresti häälestada ennast koostööle ning saavutada kokkuleppeid vähema energia- ja ajakuluta

Ainulaadne:

Neljaastmeline konfliktilahendusmudel. See on erinevatest konfliktilahendusmudelitest inspireeritud lihtne ja tõhus tööriist, mida saab igal pool kaasas kanda ja erinevate probleemide või konfliktide ilmnemisel kiiresti kasutada.

Toimumiskoht: e-koolituskeskkond
Koolituspäeva pikkus: 10.00-15.00 (6ak/h)
Osalustasu: 120€
www.adamsonkoolitus.com
info@adamsonkoolitus.com
+372 56457703
Enne veebinarile registreerimist tutvuge meie õppekorraldusega
Koolitaja Jaanus Kangur
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.
REGISTREERI ENNAST VEEBINARILE
Email again:
Olen tutvunud õppekorraldusega