Adamson Koolitus ja tuntud Eesti lavastaja Neeme Kuningas kutsuvad Sind osalema teistviisi juhtimiskoolitusele, kus juht on lavastaja ja elu on teater! Koolitus annab juhile uue vaatenurga protsesside ning inimsuhete juhtimisele ja arusaamise sellest, kuidas juhtida meeskonda nii, nagu lavastaja juhib näitlejate truppi. Eesmärk on tõmmata paralleel juhi kui lavastajaga, kellel tuleb lavastada suurepärane etendus ning see õigeaegselt publiku ette tuua. 
Osalema on oodatud juhid(personalijuhid, osakonnajuhid, ettevõttejuhid, haridusjuhid), kes soovivad oma meeskonnaga saavutada häid tööalaseid tulemusi ning on selle nimel avatud uudsetele ja innovaatilistele juhtimisvõtetele. Sellele koolitusele on kohti vaid 15le juhile.

Koolitus hind: 1350€ meeskond

Koolituse ülesehitus:

• Pealisülesande ehk sihi määramine – mis on eesmärk, kuhu juht peab oma meeskonnaga jõudma?
• Strateegia ja taktika ehk võimalused sihi saavutamiseks. Pealisülesanne ja läbiv tegevus.
• Casting ehk rollijaotus meeskonnas.
• Ressursside hindamine ehk lavastaja töövahendid neist olulisim - inimene.
• Ressursside planeerimine ehk teekond esietenduseni.
• Juhi "juhtmed" ehk info liikumine ja liigutamine meeskonnas.

Koolituse tulemusena:

• Vaatleb osaleja juhtimisprotsessi laiemalt ning oskab analüüsida enda tegevust läbi professionaalse lavastaja vaatenurga  
• Leiab osaleja uue ja uudse tähenduse oma organisatsioonile (teater), juhi rollile (lavastaja) oma töötajatele (näitetrupp) ning tugistruktuuriüksustele (abistav personal)
• Oskab juht hinnata pealisülesannet ja planeerida läbivat tegevust
• Omandab võtteid, kuidas paremini tundma õppida oma peamise ressursi, inimeste, suhteid ja võimeid ning kuidas neid otstarbekalt ja edukalt rakendada

Telli koolitus marko@adamsonkoolitus.com