E-koolitus „HEV õppija dokumentatsiooni täitmine“ 25.10.2023

Kaasava hariduse õpetajakoolitus

Õppe maht: 4 akadeemilist tundi (4x45 minutit) 10.00-13.15

Toimumiskoht Zoom

Koolitus „HEV õppija dokumentatsiooni täitmine“

Selleks, et erivajadusega laps saaks temale vajalikku abi ja tuge, tuleb abivajadus kaardistada.

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade haridusliku erivajadusega õpilase õpetamisel kaasnevast dokumentatsioonist- koostamise vajalikkusest,  täitmisest ja esitamisest. Koolitus on loodud pedagoogide vajadusest saada tuge, vahetada mõtteid ja kogemusi erinevate dokumentide täitmisel.

Dokumendid:

 1. Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart (ÕIK, AJK)
 2. Õpilase käitumise tugikava (ÕKT)
 3. Õpilase individuaalne õppekava (IÕK)

Koolituse eesmärk

Koolituse läbinu oskab eesmärgipäraselt täita erivajadusega õpilasega kaasnevaid dokumente.

Koolitus on suunatud I, II ja III kooliastme õpetajatele, kooli tugispetsialistidele ja haridusjuhtidele.

Koolituse teemad

 1. Millised dokumendid on vajalikud?
 2. Dokumentide täitmise täpsus, kord, seadusandlus.
 3. Täidame koos näidisdokumendid.

Õpiväljundid

Koolituse läbinud pedagoog oskab erivajadusega õpilast märgates

 • koostada vajalikud dokumendid
 • tunneb dokumentide täitmisega seotud seadusandlust
 • oskab leida vajalikud juhendid
 • oskab eesmärgipäraselt täita erivajadusega õpilasega kaasnevaid dokumente

Koolitusel vaatleme ja analüüsime varasemalt täidetud dokumente, räägime tekkinud probleemidest, vahetame positiivseid kogemusi.

Koolitaja: Kati Harjo

kati.harjo@adamsonkoolitus.com

Tartu Herbert Masingu Kooli individuaalõppe ja klassiõpetaja

Töötamine hariduslike erivajadustega õpilastega on vajalik, oluline ja pidevas muutumises. Õpetajana motiveerivad mind töötama väikesed võidud igas koolipäevas, võimalus kujundada laste maailmavaadet ning kasvatada neist täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed. Püüan alati leida igas lapses positiivseid omadusi, leida üles nende huvid ning motiveerida neid õppima ja huvi tundma maailmas toimuva vastu. Peamised põhimõtted, mida oma töös jälgin on- struktureeritus, individuaalne lähenemine ja koostöö lapsevanematega. Püüan olla õpetaja, kes on oma õpilastele märkajaks, tugistajaks, teejuhiks ja suunanäitajaks. Minu empaatiavõimet, oskust märgata õpilase vajadusi, tervislikku seisundit ja heaolu, arendas kasvatajatöö asenduskodus, lühiajaline töökogemus omavalitsuse lastekaitsespetsialistina. Täna töötan individuaalõppe ja klassiõpetajana Tartu Herbert Masingu Koolis. Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis eripedagoogika BA õppekava ning lõpetanud STEM pedagoogika lisaeriala ainedidaktilised pädevused Tallinna Tehnikaülikoolis.

REGISTREERIMINE

84€

  Kes maksab arve?