E-koolitus „HEV õppija õppetöö korraldamine ja õppematerjalide jõukohastamine“

Kaasava hariduse õpetajakoolitus

Õppe maht: 4 akadeemilist tundi (4x45 minutit)

Toimumisaeg 10.12.2021 (12.00-15.00)

HEV õppija õppetöö korraldamine ja õppematerjalide jõukohastamine

HEV-õppija esmaseks vajaduseks on õppida keskkonnas, mis arvestab tema hariduslikku erivajadust, toetab õppimist ning pakub eduelamusi. HEV-õpilasega tegelevate spetsialistide ülesandeks on arvestada õppija erivajadustega, luua õppimist toetav keskkond, vajadusel jõukohastada õppematerjale ning teha omavahelist koostööd õppevõimaluste parendamiseks. Koolitus on loodud lapsevanemate, tugiisikute, pedagoogide ja teiste HEV õpilastega tegelevate spetsialistide vajadusest vahetada mõtteid ja paremaid praktikaid HEV õpilase õpetamiseks, juhendamiseks ja toetamiseks.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on tutvustada HEV lapsega tegelevatele spetsialistidele õpikeskkonna kujundamise võimalusi, õppe individualiseerimise ja õppematerjalide jõukohastamise võtteid.


Koolitus on suunatud HEV õpilasega tegelevatele õpetajatele, kooli tugispetsialistidele ja haridusjuhtidele, kuid koolitusest saavad kasu ka lapsevanemad ja teised hariduslike erivajadustega õpilaste teemadega kokkupuutuvad nagu KOV-i haridusnõunikud ja -spetsialistid.

Koolituse teemad

  1. HEV õpilane: ATH ja muud erivajadused ning õpiraskused
  2. Õpikeskkonna kujundamine turvaliseks ja õppimist soodustavaks
  3. Individualiseerimine: õpilase individuaalsetest erivajadustest lähtuv õppetöö
  4. Õppematerjalide jõukohastamine vastavalt HEV õppija eripäradele, sobivate õppematerjalide leidmine

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

  • Kujundab õpikeskkonna HEV õpilasele sobivaks
  • Individualiseerib õpet vastavalt HEV õppija vajadustele
  • Kohandab olemasolevad õppematerjalid HEV õppijale sobivateks ning leiab vajadusel teisi sobivaid õppematerjale

Koolitusel analüüsime elulisi ja konkreetseid situatsioone ning jagame teadmisi ja kogemusi praktiliste lahenduste leidmiseks.

Koolitaja: Kati Harjo

kati.harjo@adamsonkoolitus.com

Tartu Herbert Masingu Kooli individuaalõppe ja klassiõpetaja

Töötamine hariduslike erivajadustega õpilastega on vajalik, oluline ja pidevas muutumises. Õpetajana motiveerivad mind töötama väikesed võidud igas koolipäevas, võimalus kujundada laste maailmavaadet ning kasvatada neist täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed. Püüan alati leida igas lapses positiivseid omadusi, leida üles nende huvid ning motiveerida neid õppima ja huvi tundma maailmas toimuva vastu. Peamised põhimõtted, mida oma töös jälgin on- struktureeritus, individuaalne lähenemine ja koostöö lapsevanematega. Püüan olla õpetaja, kes on oma õpilastele märkajaks, tugistajaks, teejuhiks ja suunanäitajaks. Minu empaatiavõimet, oskust märgata õpilase vajadusi, tervislikku seisundit ja heaolu, arendas kasvatajatöö asenduskodus, lühiajaline töökogemus omavalitsuse lastekaitsespetsialistina. Täna töötan individuaalõppe ja klassiõpetajana Tartu Herbert Masingu Koolis. Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis eripedagoogika BA õppekava ning lõpetanud STEM pedagoogika lisaeriala ainedidaktilised pädevused Tallinna Tehnikaülikoolis.

REGISTREERIMINE

60+KM

[contact-form-7 404 "Ei leitud"]
E-POOD