E-koolitus „Varajane märkamine ja tegutsemine lasteaias“ 25.08.2021

Kaasava hariduse õpetajakoolitus

Koolituse ajaline kestvus on 6ak/h

Varajane märkamine on oluline oskus, et tagada lapse oskustele vastav ning turvaline kooliaeg. Kooli esimeses astmes avalduvad lastel erinevad õpiraskused. Selleks, et laps koolis õppetööga hästi hakkama saaks, on vaja, et olemasolevaid raskusi märgataks juba lasteaiaperioodil.

Koolituse teemad:

I Miks on oluline märgata õpiraskusi juba lasteaias

 • kuidas märgata lasteaias järgnevate õpiraskuste ilminguid: lugemisraskus, kirjutamisraskus, arvutamisega seotud raskus
 • kuidas toetada, kuhu vajadusel suunata
 • käitumishäired, kuidas märgata, kuhu vajadusel suunata
 • lapsevanema teavitamine, koostöö
 • lihtsad liikumisharjutused õppetöö tõhustamiseks

Koolituse tulemusel:

 • on teadlik varajase märkamise tähtsusest eelkooli ealise lapse vaates
 • oskab märgata enimlevinud õpiraskusi, kaardistab märkamise, jälgib
 • oskab teavitada lapsevanemat tähelepanekutest, suunab lapsevanema vajalikule koostööle lasteaiaväliste spetsialistidega
 • oskab näha käitumishäiretele viitavat sümptomaatikat, reageerida, lapsega rühmas tulemuslikult töötada
 • oskab kasutada lasteaia tundides erinevaid õppetööd soodustavaid liikumistehnikaid

KOOLITUSE OSALUSTASU

EUR60+KM

REGISTREERU KOOLITUSELE

  Kes maksab arve?

  Koolitajad: Katrin Koger

  katrin@adamsonkoolitus.com

  Tallinna 21. Koolis eripedagoog-nõustaja

  Tallinna Õppenõustamiskeskuseses esmatasandi teenust pakkuv eripedagoog

  Töö lastega on õpetanud, ei ole olemas väljapääsmatuid olukordi, sest nii väikesed kui suured inimesed on õppimisvõimelised. Toimiv koostöö, hea tugimeeskond ning positiivne suhtumine aitab nii last, õpetajat kui ka lapsevanemat. Minu töökogemus on lastekeskne – lasteaia õpetaja ja õppejuht, suuremates ja väiksemates koolides eripedagoog, väikeklassi õpetaja ja HEV koordinaator, Põhja-Eesti Rajaleidja keskuses eripedagoog-nõustaja

  E-POOD