Koolitus „Lapse ja nooruki depressioon“

Reigo Reppo SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku arst-õppejõud psühhiaater

Koolituse ajaline kestvus on 6ak/h

Adamson koolitus- ja nõustamisteenused OÜ on kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi partneriks.

E-KOOLITUS „LAPSE JA NOORUKI DEPRESSIOON“

Täiskasvanutena oleme kõik kokku puutunud halvasti käituvate, trotslike või ükskõiksete ja loidude lastega. Mõni laps kurdab sageli pea- või kõhuvalu, mõni unehäireid. Kuigi enam ei ole laialt levinud arusaam, et laps on vaid nö. halvasti kasvatatud või lihtsalt laisk, võib sageli jääda märkamata tõsine psüühikahäire, millega õigeaegselt ja oskuslikult tegelemata võivad olla kurvad tagajärjed.

Psühhiaater Reigo Reppo: „Lähedase õigel hetkel öeldud hea sõna on sageli suurema jõuga, kui psühhiaatri määratud raviskeem.“ Koolitus „Lapse ja nooruki depressioon“ on loodud, et anda osalejatele teadmisi depressioonist, selle taustast ja tunnustest lastel ja noorukitel ning kuidas depressioonis last ja noorukit aidata ning millal ja kuhu pöörduda professionaalse abi saamiseks.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on jõustada osalejaid teadmiste ja oskustega depressiooni tunnuste märkamiseks ning depressiivse lapse ja noorukiga tegelemiseks.

Koolitus on suunatud kõigile laste ja noorukitega kokkupuutuvatele: õpetajatele, tugispetsialistidele, haridusjuhtidele, noorsootöötajatele, meditsiinitöötajatele ning lapsevanematele.

Koolituse teemad

 • Depressioon kui kogu närvisüsteemi häire
 • Depressiooni erinevad vormid
 • Depressiooni põhjused ja riskifaktorid
 • Trauma ning selle mõju isiksusele
 • Ennastkahjustav käitumine
 • Depressiooni ja suitsidaalsuse seosed
 • Depressiooni sekkumine, psühhosotsiaalne toetus
 • Ravi ja igapäevased praktilised sammud

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • märkab tunnuseid, mis võivad viidata lapse või nooruki depressioonile
 • tunneb võimalusi depressioonis lapse või nooruki aitamiseks
 • sekkub oskuslikult depressioonis lapse või nooruki aitamiseks
 • teab millal ja kuhu pöörduda professionaalse abi saamiseks.

Koolituse lektor, kogenud laste- ja noorukite psühhiaater Reigo Reppo, toob koolitusel näiteid reaalsetest juhtumitest ning koolitusel on võimalik muuhulgas esitada küsimusi Teile muret valmistavate laste kohta. Küsimuste esitamisel palume järgida konfidentsiaalsus- ja andmekaitse põhimõtteid.

Koolitaja: Reigo Reppo

reigo.reppo@adamsonkoolitus.com

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku arst-õppejõud psühhiaater

Laste ja noorukite psühhiaater

Isa

Psühhiaatriks ning psühhiaatrina kasvamisel on arengu kütuseks olev uudishimu muutnud oma vormi ja sihti: kui esialgu oli edasiviiv jõud hämmeldus, kuidas füüsilised rakud on osalised metafüüsiliste ideede tekkimisel, siis hiljem on praktiline töö patsientidega juhtinud küsima, et millise elu loo iga konkreetne patsient vastuvõtule kaasa võtab. Tasapisi on süvenenud arusaam, et lähedase õigel hetkel öeldud hea sõna on sageli suurema jõuga, kui psühhiaatri määratud raviskeem..

E-POOD