SISEKOOLITUSTE TELLIMINE
Sisekoolituse tellimiseks palun kirjuta meile info@adamsonkoolitus.com
 Võimalik tellida koolitajaid (Katrin Koger, Rita Rätsepp ja Marko Adamson)
20.08.2020 / 21.08.2020 / 27.08.2020 (võimalik tellida sisekoolitus)
 
Sisekoolituste teemad:
 1. "Kovisiooni meetodi koolitus" Marko Adamson
 2. "Õpiraskuste märkamine ja toetamine (I-II kooliaste)" Katrin Koger
 3. "Õpiraskuste märkamine ja toetamine (III kooliaste)" Katrin Koger
 4. "Varajane märkamine lasteaias" Katrin Koger
 5. "Varajane märkamine algkoolis" Katrin Koger
 6. "Emotsionaalsed ja keerulised kõnelused lapsevanematega" Marko Adamson ja Katrin Koger
 7. "Õppimise toetamine läbi liikumistehnikate" Katrin Koger
 8. "Laste käitumismustrite põhjused" Rita Rätsepp
 9.  ​“Õpetaja, õpilane, lapsevanem - läbi enesemääratlemise teooria” Rita Rätsepp
 10.  “Laps vajab piire - miks ja milliseid?” Rita Rätsepp
 11. "Kuidas on seotud lapse käitumine ja keel” Rita Rätsepp
 12. "Ühise visiooni mõjuvõim organisatsioonis" Marko Adamson
 13. "Keeruliste olukordadega toimetulek organisatsioonis, tegevusmeetod" Marko Adamson
 14. "Õpetajate eneseanalüüs ja eesmärgid uueks aastaks" Marko Adamson
 15. "Organisatsiooni eesmärkide analüüs" Marko Adamson