Rita Rätsepp
info@adamsonkoolitus.com
Rita on näitleja ja psühholoogiline nõustaja. Lõpetanud Eesti Muusikaakdeemia kõrgema lavakunstikooli XI lennu Mikk Mikiveri õpilasena. Töötanud Eesti Draamateatris ja Nukutetaris. Eesti Näitlejate Liidu liige ja vabakutseline näitleja.
Psühholoogi hariduse omandas Professionaalse Psühholoogia Erakoolis, Audentese Ülikoolis ja sotsiaalteaduste magistrikraadi psühholoogia erialal omandas Akadeemias Nord. Rita on töötanud koolipsühholoogina Rocca al Mare Koolis pea 10 aastat, toetamaks lapsi ja õpetajaid, loodi koos kolleegidega suurepäraselt toimiv tugipersonali meeskond ja süsteem. Täna nõustab Rita lapsi ja täiskasvanuid oma erapraksises ja erakliinikus City Tervisekliinik.
Rita viib läbi erinevaid koolitusi ja loenguid enesejuhtimise, enesearengu ja laste kasvatuse teemadel.
Ülle Pärl on tegutsenud raamatupidaja ja ettevõtjana üle 20 aasta, sh töötanud üle 10 aasta finantsjuhi ning muutmisprotsesside nõustaja ja juhina. Hea koostöö on tal olnud näiteks Eesti Energia, Riigimetsa Majandamise Keskuse, Valio, Fortumi, Eesti Teede ja paljude teiste ettevõtete ja asutustega. Ülle Pärl on olnud Raamatupidamisseaduse muutmise seaduse ekspertkogu liige ja Kutsekoja juurde loodud OSKA programmi majandusarvestuse valdkonna ekspertkogu liige. Ülle juhtis Rahandusministeeriumi juurde loodud Arvestusala Oma teadmisi ja kogemusi on Ülle jaganud konverentsidel, koolitustel ja seminaridel nii Eestis kui ka paljudes välisriikides. Ta on õpetanud majandusarvestust mitme Eesti kõrgkoolis ning Mikkeli Rakendusülikoolis Soomes. Lisaks on ta töötanud Sydney Ülikooli juures Austraalias ja Tampere Ülikooli juures Soomes. Praegu on Ülle Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli dotsent. Ülle Pärl omandas doktorikraadi 2012. aastal Soomes Tampere Ülikoolis (ärijuhtimises ja majandusarvestuses) ja samal ajal ka Eestis Tartu Ülikoolis (majandusteaduses). Rahvusvahelistes väljaannetes on ta avaldanud üle 20 teaduspublikatsiooni, lisaks hulgaliselt artikleid eesti keeles ning esinenud ettekannetega ligi 30-l rahvusvahelisel teaduskonverentsil. Ülle on paljude rahvusvaheliste teadusorganisatsioonide liige, alates 2005. aastast Euroopa Raamatupidajate Assotsiatsiooni liige.
Katrin Koger
info@adamsonkoolitus.com
Katrin on omandanud lisaks eripedagoogiliste teadmistele ka massööri eriala ning seejärel viisid õpingud teda edasi laste massaaži ja laste taastusravi valdkonda, millest omakorda arenes välja suur soov õppida põhjalikult tundma eriliste laste- erilist maailma.
Koolitee jätkus Tallinna Ülikoolis, kus bakalaureuse astmes omandas Katrin eripedagoogi eriala ning magistri tasemeseripedagoog-nõustaja elukutse.
Katrini töökogemus on lastekeskne – lasteaia õpetaja ja õppejuht, suuremates ja väiksemates koolides eripedagoog, väikeklassi õpetaja ja HEV koordinaator, Põhja-Eesti Rajaleidja keskuses eripedagoog-nõustaja.
Hetkel töötab Katrin Tallinna 21. Koolis eripedagoogina ja Tallinna õppenõustamiskeskuseses. Katrin ütleb ise, et töö lastega on talle õpetanud, ei ole olemas väljapääsmatuid olukordi, sest nii väikesed kui suured inimesed on õppimisvõimelised.
Toimiv koostöö, hea tugimeeskond ning positiivne suhtumine aitab nii last, õpetajat kui ka lapsevanemat.


Jaanus Kangur
info@adamsonkoolitus.com
Jaanus on religioon-antropoloog, kes viimased seitseteist aastat on tegelenud täiskasvanute koolitamisega. Inspiratsiooni ammutab Jaanus erinevate kultuuride traditsioonidest ja kõige kaasaegsematest teadusavastustest. Jaanus usub, et on palju õppida põlistelt rahvastelt ja samas pidevalt avastada uusi teadmisi.Vana koos uuega võib luua tervikliku ja ajaülese harmoonia. Jaanus lähtub koolituste ülesehituses ja läbiviimises samuti erinevate vormide ja viiside ühendamisest. Jaanuse koolitusi on tihti võrreldud stand-up komöödiatega, sest Jaanus ise usub, et areng on seiklus. Neil seiklustel on Jaanus kokku puutunud enam kui 40000 inimesega, kellest igaüks on avardanud Tema maailma ning lisanud sellesse midagi olulist. Loodan, et olen enda poolt saanud midagi vastu anda ning saan seda ka edaspidigi teha.

Marko Adamson marko@adamsonkoolitus.com
Marko on lõpetanud Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi (BA) ja  õppinud Inseneripedagoogikat Tallinna Tehnikaülikoolis. Täna omandab Marko magistrikraadi Inimressursside juhtimise erialal, mis on Eestis ainulaadse psühholoogiapõhise tuumprogrammiga õppekava (MA). Marko on tegutsenud koolitajana 7 aastat ja peamised koolitusvaldkonnad on meeskonnatöö ja organisatsiooni arenguga seotud teemad.
Lisaks on Marko töötanud mitmetel ametikohtadel, seda nii haridussüsteemis, olles õpetaja ja sotsiaalpedagoog kui ka erasektoris.
Peale akadeemilisele ja tasemeharidusele on Adamson omandanud teadmisi ja oskusi erinevatel koolitustel ja konverentsidel üle terve Euroopa. Ta on kirjutanud ja teostanud mitmeid projekte - seda nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Adamson on kutsunud ellu heategevusliku organisatsiooni ja teisi kodanikualgatusi, mis toimetavad nüüdseks iseseisvalt. Adamson on ka MTÜ Eesti Asenduskodude Laste Liit üks loojatest, Marko juhtis organisatsiooni viis aastat. www.lasteliit.ee 
Lisaks põhitööle töötab Marko SOS Lasteküla programmi peremajas.