Koolituse eesmärk on  anda süvendatud teadmised kulu- ja tuluinformatsiooni analüüsimiseks ja tõlgendamiseks. Koolitusel toimub erinevate otsustussituatsioonide analüüs nii komplekssemate juhtumite baasil kui ka lihtsamate näidete varal. Näitesituatsioone lahendatakse grupiarutelude käigus.

Koolituse tulemusena mõistab osaleja:

 • ressursikasutuse seost kulude ja kasumiga.
 • organisatsiooni osade, tulemuste, toodete/teenuste ja klientide kasumlikkuse analüüsi ja hindamist.
 • planeerimist ja eelarvestamist juhtimisvahendina.
 • oskab eristada olulist informatsiooni turundamise, hinnastamise ja müügiotsustega seotud andmete analüüsimisel.
 • tunneb peamisi operatiivse finantsinfo tõlgendamise ohtusid ning oskab neid vältida.
 • oskab analüüsida organisatsiooni osade, tulemuste, toodete/teenuste ja klientide kasumlikkust.
 • tunneb peamisi planeerimine ja eelarvestamine meetodeid ja oskab neid rakendada juhtimises.

Koolituse läbinud teab, kuidas:

 • valida õige turundusstrateegia;
 • kui suures koguses tuleb müüa tooteid või teenuseid ei saavutada soovitud kasumlikkus;
 • kasutada erinevate hinnakujundusmeetodite valikul;
 • arvutada kliendi, tootegrupi, või jaotuskanali kasumlikkust.

Koolitusele on oodatud

 • Raamatupidajad, kes soovivad saada andmete tootjatest analüütikuteks ja nõustajateks - digajastu infospetsialistid.
 • Juhid, kes soovivad paremini numbrite taga võimalusi näha ja ka majanduslanguses edukad olla.
 • Avaliku sektori asutuste juhid, kes soovivad tüütust eelarvestamisest ja raamatupidamisaruandlusest luua endale kasuliku töövahendi ja tõhusa abimehe kulude analüüsi, põhjendamise ja juhtimisel.
 • Juhid, kes tahavad saada rohkem toetust numbitest ja raamatupidajad kes soovivaid juhtidele olla paremad äripartnerid.
Koolitaja Ülle Pärl (PhD)
Enne registreerimist, palun tutvuge meie õppekorraldusega.
Koolituse lisainfo ja registreerimine.
Asukoht:
VEEBISEMINAR
Koolituspäeva pikkus: 10.00-15.00
Koolitus hind: 150€+KM osaleja
www.adamsonkoolitus.com
info@adamsonkoolitus.com
+372 56457703
Registreerimine

Email again:
Soovin osaleda ja kinnitus