Varajane märkamine on oluline oskus, et tagada lapse oskustele vastav ning turvaline kooliaeg. Kooli esimeses astmes avalduvad paljudel lastel erinevad õppimist raskendavad häired. Selleks, et laps koolis õppetööga hästi hakkama saaks on vaja, et olemasolevaid raskusi märgataks võimalikult vara ehk siis koolieelses lasteasutuses ning algkoolis.

Koolitusel läbi töötatavad teemad:

 • varajase märkamise olulisus
 • kuidas tunda ära juba lasteaias ja algkoolis, et laps võiks minna uuringutele eakohasest madalama vaimse võimekuse välja selgitamiseks
 • kuidas märgata lasteaias ja algkoolis erinevate õpiraskuste algeid
 • kuidas toetada, kuhu vajadusel suunata
 • erinevad õpiraskuste liigid
 • õpiraskuste avaldumine algklassides
 • käitumishäired, kuidas märgata, kuhu vajadusel suunata
 • lapsevanema teavitamine, koostöö
 • ajupoolkerade vahelise töö tõhustamine läbi liikumisharjutuste
 • probleemsete rühmakoosolekute läbiviimine

Koolituse tulemusel:

 • teab enamlevinud õpiraskusi ja seda, kuidas need õppetöös avalduvad
 • oskab märgata võimalike õpiraskuste olemasolu, kaardistab märkamise, jälgib
 • on teadlik varajase märkamise tähtsusest eelkooli ealise lapse vaates
 • oskab teavitada lapsevanemat tähelepanekutes, oskab suunata lapsevanema vajalikule koostööle lasteaia väliste spetsialistidega
 • oskab näha käitumishäiretele viitavat sümptomaatikat, reageerida, lapsega rühmas tulemuslikult töötada
 • oskab kasutada lasteaia tundides erinevaid õppetööd soodustavaid liikumistehnikaid
Koolitajad Marko Adamson ja Katrin Koger
Enne koolitusele registreerimist tutvuge meie õppekorraldusega.
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.
KOOLITUSE LISAINFO JA REGISTREERIMINE
Koolituse hind: 100€+KM osaleja
 • koolitus mahus 8 ak.h
 • kohvipausid (va lõunasöök)
 • koolitusmaterjalid
 • koolitustunnistus
Registreerimine sulgub kaks nädalat enne koolituse toimumist või seni, kuni kohti jagub!
Koolitusele on 20 kohta.
REGISTREERI ENNAST KOOLITUSELE

Email again:
Olen tutvunud õppekorraldusega