Kovisiooni meetodi rakendamine koolis on oluline oskus, tagamaks kolleegide omavahelist avatud ja toetavat dialoogi. Erinevaid mudeleid rakendades on võimalus tegeleda ka organisatsiooni väärtustega, vajadusel nende meeldetuletamisega ja ühise visiooni kinnitamisega meeskonnas.
Koolis ja lasteaias tekivad ikka mured ja probleemid, millele lahenduse otsimine on teinekord keerulisem ja ajamahukam, kui seda arvata oskaks. Siin tulevadki appi erinevad kovisiooni mudelid, mida praktiseerides toetutakse kolleegide küsimustele ja saadakse olukorrale uusi vaatenurki. Koolitusel avaneb sul võimalus olla ise kovisiooni grupijuht, grupiliige ja juhtumiomanik. Meile on oluline anda osalejatele praktiline ja positiivne kovisiooni kogemus.

Koolitaja Marko Adamson on õppinud kovisiooni läbiviimist ja erinevaid mudeleid Amsterdami Ülikoolis, koolitanud rahvusvahelisi kovisiooni gruppe ning toonud ka Eestisse uut lähenemist.

Koolitusel läbi töötatavad teemad:

 • kovisiooni olemus ja vajadus haridusasutustes
 • struktureeritud kovisiooni mudeli teooria ja praktika
 • sokraatilise kovisiooni mudeli teooria ja praktika
 • eduloo kovisiooni mudeli teooria ja praktika
 • millist mudelit ja millises olukorras rakendada?
 • kuidas tunda ära kovisiooni vajadus organisatsioonis?

Koolituse tulemusel:

 • teab kovisiooni mudelite teooriat ja omab praktilist kogemust
 • oskab eristada kovisiooni mudeleid
 • teab ja austab kovisiooniga kaasnevaid kokkuleppeid
 • oskab valida efektiivseima mudeli  ja vajadusel rakendab seda
Koolitajad Marko Adamson
Koolitus toimub Tartu kesklinnas. Ajakava koos toimumiskohaga saadame Teile peale registreerimist.
Enne koolitusele registreerimist tutvuge meie õppekorraldusega.
Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.
KOOLITUSE LISAINFO JA REGISTREERIMINE
Koolituse hind: 80€+KM osaleja
 • koolitus mahus 6 ak.h
 • kohvipausid (va lõunasöök)
 • koolitusmaterjalid
 • koolitustunnistus
Registreerimine sulgub kaks nädalat enne koolituse toimumist või seni, kuni kohti jagub!
Koolitusele on 20 kohta.
REGISTREERI ENNAST KOOLITUSELE

Email again:
Olen tutvunud Adamson Koolitus- ja Nõustamisteenused OÜ õppekorraldusega