Koolitus "Õpiraskustega õpilaste toetamine ja koostöö lastevanematega" Koolitusel räägime, kuidas suhelda "keeruliste" lapsevanematega sh distantsilt, kuidas toetada õpiraskustega lapsi koolis ja lasteaias, liikumisharjutused õppetöö abistajana ja ebameeldivate vestluste erinevatest praktikatest.
Koolitus on kokkupanud õpetajate vajadustest ja tagasisidest lähtuvalt. Oodatud on kõik tugispetsialistid, koolijuhid ja õpetajad.

KOOLITUSE EESMÄRK:

 • Omandada teadmisi eesti keele osaoskuste ning matemaatiliste oskuste kujundamise metoodikast eripedagoogi vaatenurgast.
 • Omandada  teadmisi ja oskusi, mille järgi ära tunda eesti keele ning matemaatika omandamisraskused.
 • Omandada  teadmisi õpiraskustele viitavatest märkidest lasteaias ja koolis.
 • Omandada teadmisi lapsevanemate nõustamiseks.
 • Õppida suhtlemist keeruliste lastevanematega.
 • Õppida erinevad tehnikad õpivõime arendamiseks (õpe läbi kehatunnetuse arendamise).
 • Jagada töökogemusi ja praktikaid.

KOOLITUSE ÕPIVÄLJUNDID:

 • Oskab kasutada erinevaid tehnikaid õpivõime arendamiseks.
 • Teab, kuidas kasutada enesekehtestamistehnikaid.
 • Oskab konfliktses olukorras kontrollida enda emotsioone ja tundeid.
 • Analüüsib ja mõtestab enda tegevust eesmärgistatult.
 • Osaleja oskab õpiraskust märgata, teab millest võivad õpiraskused olla tingitud.
 • Oskab loovalt läheneda ning õppimist kohandada vastavalt iga õpilase võimetele, teadmistele ja oskustele.

Koolitajad Marko Adamson ja Katrin Koger
KOOLITUSE LISAINFO JA REGISTREERIMINE

Sisekoolituse hind 1350€+km

 • koolitus mahus 6 ak.h
 • koolitusmaterjalid
 • koolitustunnistus

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.