Koolitus “Õppijakeskne õpetamine ehk tee ennast juhtiva õppimiseni”

Koolitaja Irene Artma

Koolituse ajaline kestvus on 6ak/h

KOOLITUS „Õppijakeskne õpetamine ehk tee ennast juhtiva õppimiseni“

ÜLDISELOOMUSTUS

Õppijakeskne õpetamine ei pruugi olla lihtsalt ilus sõnapaar, vaid võib olla õpetaja tegelik õpetamise filosoofia. Selle saavutamiseks tuleb teadlikult suhtuda õppeprotsessi kavandamisel erinevate etappide olemusse ja kasutatavatesse meetoditesse. Koolituses on rõhk ise läbiproovimisel ja arutlusel, et üheskoos leida olulised küsimused ja vastused. Seega koolitajate kaasamõtlemine, küsimine ja oma kogemuse jagamine oodatud.

EESMÄRK

Koolituse tulemusel suudab osaleja õpiprotsessi kavandada ja läbi viia eelkõige õppeprotsessi etappidest lähtuvalt (RWCT – reading and writing for critical thinking) ning keskendub õppija võimetele ja vajadustele.

ÕPIVÄLJUND

Koolituse lõpuks õppija

  • Oskab läbi viija innustavaid ja õppijaid arvestavaid tunde
  • Suudab kasutada sobivaid meetodeid õppeprotsessi erinevates etappides
  • On teadlikum enda kui õpetaja isiksusest

SIHTRÜHM

  • Kõikide ainete põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli õpetajad, nii RWCT kursuse läbinud kui ka sellega esmast tutvust tegevatel kolleegidel

TEEMAD

  • Õppimise mõtestamine ja õpiprotsessi etapid (evokatsioon, tähenduse mõistmine, refleksioon)
  • Õppija kui isiksuse toetamine
  • Hinnang, tagasi- ja edasiside

ÕPPEPROTSESSI KIRJELDUS

Koolitusel saadavate teadmiste praktiseerimine toimub juba koolituse käigus, et esimene samm igapäevatöös oleks enesekindlam ja julgem. Koolitaja viib koolitajatega läbi  õppetunni ning seejärel saab iga osaleja analüüsida ennast kui õppijat ja leida seeläbi võimalusi oma tundide rikastamiseks. Läbi enda kogemuse kinnistame ka teooria. Osalejatelt oodatakse avatud meelt, tahet õppida ja soovi ennast avastada ning selle käigus kasvada.

Koolitaja: Irene Artma

irene.artma@adamsonkoolitus.com

35aastase kogemusega eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Suurema osa töökogemusest olen saanud Viljandis, kus lisaks üldhariduskoolis töötamisele panin õla alla ka Viljandi kultuurikolledžis (akadeemias) ja Mainori kõrgkoolis avaliku esinemise ja sotsiaalainete õpetamisega. Kindlasti on mind isiksusena kujundanud ka näitlemisharrastus, mis tõukas meid, viit väheke hullumeelset õpetajat kokku kutsuma õpetajate harrastustruppe üle Eesti. Viimased aastad olen töötanud õpetajana Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis, Tallinna Inglise Kolledžis ja praegu Rocca al Mare Koolis. Koolitajana lähtun oma igapäevasest õpetajakogemusest. Pikaajalise praktika ja erinevatel kursustel kogetu põhjal viin läbi koolitusi, mille ühisnimetaja on iseseisva õppija kujunemine – õpiprotsessi etapid; motiveerimine, eesmärgistamine; kujundav hindamine. Samuti jagan lõimumisega seotud kogemust. Põhialuseks minu pedagoogilises tegevuses on RWCT-koolitus (Reading and Writing fot Critical Thinking).

Küsi hinnapakkumist


    E-POOD