Koolitus "Arenguliste erivajadustega (AEV) lapse toetamine rühmas ja individuaalse arenduskava (IAK) koostamine"

Kaasava hariduse õpetajakoolitus

Koolituse ajaline kestvus: 6ak/h.
Koolituse toimumise aeg: 24.04.2024, kell 10-15.
Koolituse toimumise koht: Tallinna Ettevõtluskõrgkool Mainor (Suur-Sõjamäe 10a)

AEV lapse toetamine rühmas ja IAK koostamine

Erivajadusega lapse areng ei kulge tavapäraselt ja mahajäämust esineb nii psüühiliste protsesside (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) kui ka füüsilise, sotsiaalse ja emotsionaalse arengu osas. Seetõttu vajab erivajadustega laps sageli tavapärasest erinevat lähenemist, kohandatud keskkonda, õppematerjale/vahendeid. Ühtse meeskonnana teadlikult tegutsedes ja sihipäraseid eesmärke seades, saavad lapsega tegelevad täiskasvanud lapse arengut toetada ning luua talle kasvamiseks ja õppimiseks sobiva keskkonna.

Individuaalse arenduskava koostamine tundub sageli keeruline ja aeganõudev protsess, raske on seada mõõdetavaid eesmärke. Samuti on vahel raske leida sobivaid vahendeid ja õppemänge, mis aitavad seatud eesmärke saavutada. Koolitusel osaleja saab endale mitmed näidis IAK-d ning tutvub paljude erinevate õppemängude ja -vahenditega.

Koolituse eesmärgiks on kujundada erivajadusega last ümbritsevates täiskasvanutes teadmised AEV lapse toetamise võimalustest rühmas.

Koolitus on suunatud lasteaiaõpetajatele.

Õppe maht: 6 akadeemilist tundi.

Koolituse teemad:

 • arengulised erivajadused (AEV) (teoreetiline taust, AEV lapse toetamise põhimõtted lasteaias, seadusandlus)
 • lapse vaimse arengu toetamine:
  • psüühiliste protsesside (taju, mälu, tähelepanu, mõtlemine) areng, arendamise võimalused ja võtted (+õppevahendite näited)
  • kirjaliku kõne eeloskuste omandamine
  • matemaatiliste oskuste omandamine
 • individuaalse arenduskava (IAK) koostamine ja rakendamine.

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • mõistab AEV lapse rühmaruumis toetamise põhimõtteid ja võimalusi; 
 • on teadlik AEV lapse lugema, kirjutama ja arvutama õppimise toetamise võimalustest;
 • oskab näidise toel koostada IAK-d, seada mõõdetavaid eesmärke.

Koolitaja Karin Järv

info@adamsonkoolitus.com

Karin Järv – Rõuge Koostöökeskuse eripedagoog, Rõuge Põhikooli eripedagoog. Varasemalt töötanud lasteaias tasandusrühma õpetajana ja eripedagoogina. 

Oma töös pean oluliseks varajast märkamist ja sekkumist. Mida varem tegeleme vajalike oskuste õpetamisega, seda suurem on võimalus vältida tulevikus tekkivaid raskusi. Arenguliste erivajadustega lapsed kogevad sageli õppimisega seotud tegevustes ja mängudes ebaedu, sest neil ei õnnestu tegevused vajalikul määral ning nad ei täida täiskasvanute ootusi, see omakorda pärsib õppimise soovi. Kui laps saab tegutseda talle jõukohasel tasemel kogeb ta edu ja positiivseid emotsioone ning areneb optimaalses tempos.  

Koolitajana pean oluliseks, et osalejad saaksid võimalikult palju praktilisi,  toimivaid võtteid ja ideid  erivajadustega laste arengu toetamiseks.

REGISTREERIMINE LÕPPENUD

130€