Koolitus “Organisatsiooni tegevuse analüüs ”

Meeskondlik arenemine läbi positiivsete suhete ja selge kommunikatsiooni

Koolituse ajaline kestvus on 4ak/h

Organisatsiooni tegevuse analüüs

Kiire igapäevatöö ja ajakriitiliste otsuste tegemise juures jääb sageli vajaka organisatsiooni kui terviku tegevuse analüüsist, eesmärkide uuendamisest ning erinevate arengustrateegiate kaalumisest. Koolitus „Organisatsiooni tegevuse analüüs“ on loodud organisatsiooni juhtidele ja erinevate valdkondade eest vastutajatele, et võtta aega ning kindla struktuuri ja metoodika alusel analüüsida ja hinnata organisatsiooni tegevust ning seada mõõdetavate tulemustega eesmärgid. Koolitusele eelneb konsultatsioon koolituse koostamiseks vastavalt organisatsiooni spetsiifikale.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda organisatsiooni juhtidele struktuur ja metoodika organisatsiooni analüüsiks ning koostöös lektoriga analüüsida organisatsiooni tegevust, seada eesmärgid ning edukuse hindamise kriteeriumid.

Koolitus on suunatud organisatsiooni juhtidele ja erinevate valdkondade eest vastutajatele.

Õppe maht: 4 akadeemilist tundi (4 x 45 minutit). Koolitusele on võimalik tellida 6 kuu pärast jätkukursus seatud eesmärkide täitmise hindamiseks ja tegevusplaani uuendamiseks.

Koolituse teemad

 • Tegevuse analüüsi struktuur ja metoodika
 • Analüüsitavad valdkonnad
 • Senise tegevuse kaardistamine
 • Organisatsiooni sisesed ja välised mõjutegurid
 • Probleemid ja kitsaskohad ning lahendusvõimalused
 • Rakendamata potentsiaal
 • Tulevikustsenaariumite kaardistamine, eesmärkide seadmine
 • Ressursivajaduse hindamine
 • Edukuse hindamise kriteeriumid

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • Analüüsib organisatsiooni tegevust
 • Seab tegevusele eesmärgid
 • Töötab eesmärgipäraselt
 • Hindab organisatsiooni tegevust vastavalt eesmärkidele

Koolitaja: Marko Adamson

Küsi hinnapakkumist