Koolitus “Ühise visiooni mõjuvõim organisatsioonis”

Meeskondlik arenemine läbi positiivsete suhete ja selge kommunikatsiooni

Koolituse ajaline kestvus on 6ak/h

Koolitus "Ühise visiooni mõjuvõim organisatsioonis"

Organisatsiooni tegevus lähtub visioonist, olgu see teadlik ja sõnastatud või mitte. Organisatsiooni edukus sõltub suuresti sellest, mida ühtsem ja eesmärgipärasem on organisatsiooni liikmete tegevus. Koolitus „Ühise visiooni mõjuvõim organisatsioonis“ on meie valiku üks enimtellitud koolitustest ning loodud väga erinevate organisatsioonide tagasisidest ja vajadustest lähtuvalt, et kaasa aidata organisatsiooni kiirele arengule ja edukusele.

Koolituse eesmärk

Koolituse läbinu omandab teadmised ühise visiooni loomisest läbi erinevate meeskondlike tegevuste ning teab, kuidas muutuste keskkonnas edukalt toime tulla.

Koolitus on suunatud organisatsiooni liikmetele, kes puutuvad igapäevaselt kokku vajadusega ühtseks tegutsemiseks ja arusaamadeks ning soovivad praktilisi oskusi, et muutuste keskkonnas edukalt toime tulla.  

Koolituse teemad

 • Arengueesmärkide analüüs
 • Visiooni, missiooni ja eesmärkide vajalikkus ja nende sõnastamine
 • Visiooni, missiooni ja eesmärkide lahtikirjutamine
 • Ühiste arusaamade kujundamine
 • Visiooni, missiooni ja eesmärkide järgimine ja järjepidev elluviimine
 • Vajalikud isiksuse omadused ja oskused muutustega toimetulekuks
 • Peamised muutustega kohanemise väljakutsed ja riskid nendega mittetegelemisel
 • Keeruliste olukordade ja konfliktide lahendamise tehnikad
 • Organisatsioon kui õpikogukond ja professionaalse arengu toetamine

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • mõistab ühise visiooni vajalikkust
 • koostab ühise visiooni kavandi ja raporti
 • teab organisatsiooni lühi- ja pikaajalisi eesmärke ja tegutseb neist lähtuvalt
 • tunneb konfliktide lahendamise tehnikaid
 • juhib muutusi teadlikult ja tuleb nendega edukalt toime

Koolitusel analüüsime konkreetset organisatsiooni situatsiooni, kujundame ühtseid arusaamu ning õpime kasutama tehnikaid organisatsiooni edukaks arendamiseks.  

Koolitaja: Marko Adamson

Küsi hinnapakkumist