Koolitus “Ühise visiooni mõjuvõim organisatsioonis”

Meeskondlik arenemine läbi positiivsete suhete ja selge kommunikatsiooni

Koolituse ajaline kestvus on 8ak/h

EESMÄRK

Koolituse käigus omandab õppija teadmised ühise visiooni loomisest läbi erinevate meeskondlike tegevuste ja teab, kuidas muutuste keskkonnas edukalt toime tulla. Tegutseb meeskonnaliikmena õpikogukonnas enda ja kolleegide professionaalse arengu ning selle kaudu õppija arengu toetamise eesmärgil.

Koolitusel käsitletavad teemad

  • Organisatsiooni visiooni, missiooni ja eesmärkide koostamine, võttes arvesse nende lahtikirjutamise olulisust ja järjepidevat elluviimist.
  • Peamised isiksuslikud omadused ja oskused mida on vaja arendada, et muutuste keskkonnas edukalt toime tulla.
  • Peamised muutustega kohanemise väljakutsed ning millised on riskid nende väljakutsetega mittetegelemisel.
  • Millest tasub alustada keeruliste olukordade lahendamist ning millised on ummikteed.

Õppe ülesehitus ja maht

  • Ülevaade ühise visiooni loomise vajalikkusest, varasemalt kogutud info põhjal. Ühise arusaamise kujundamine (2ak/h).
  • Arengueesmärkide analüüsimine, visiooni, missooni ja eesmärkide sõnastamine (4ak/h).
  • Muutustega tekkivate konfliktsituatsioonide lahendamise tehnikad ja erinevad mõtteviisid toimetulekuks muutuvas töökeskkonnas (2ak/h).

Koolituse tulemusel

Õppijad esitavad koolituse lõpuks valmiva ühise visiooni kavandi, raporti ja mõistavad selle olulisust, et seeläbi organisatsiooni lühi- ja pikaajalisi eesmärke ellu viia. Oskavad vastata koolitaja küsimustele, mis puudutavad muutuste juhtimist ja konfliktide lahendamist.

Koolitaja: Marko Adamson

Küsi hinnapakkumist

    E-POOD