Meie meeskond

Kairi Kaarlaid (MA)

Meeskonna juht, koolitusjuht

kairi@adamsonkoolitus.com

Õppisin Soome Markkinointi Instituutti diplomiõppes soome keeles ettevõtlust, sain bakalaureusekraadi inglisekeelsel suhtekorralduse erialal Concordia Rahvusvahelises Ülikoolis Eestis (Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi eelkäija) ning magistrikraadi Tartu Ülikoolis avalikkussuhete ja teabekorralduse erialal. Lisaks akadeemilisele õppele olen end täiendanud erinevatel täiendkoolituskursustel Eestis ja USA-s.

Olen töötanud avalikus sektoris Helsingi Linnavalitsuse Tallinna esinduses ning erasektoris koolitus-, finants- ja kinnisvaravaldkonnas kommunikatsiooni ja turundusspetsialisti ning -juhina. Väljakutsuvaimaks arengukiirendajaks pean aga lapsevanemaks olemist, mis on muuhulgas õpetanud kannatlikkust, aktsepteerimist ja läbirääkimisoskusi. Laste heaolu, eriti erivajadustega õpilaste heaolu, on minu jaoks väga oluline ning soovin kaasa aidata, et lastega töötavad spetsialistid oleks lisaks suurele südamele ka hea haridusliku ettevalmistusega.

Reigo Reppo (MD)

Psühhiaater, koolitaja

reigo.reppo@adamsonkoolitus.com

Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku Laste ja noorukite vaimse tervise keskuse juht, arst-õppejõud, laste ja noorukite psühhiaater, isa.

Psühhiaatriks ning psühhiaatrina kasvamisel on arengu kütuseks olev uudishimu muutnud oma vormi ja sihti: kui esialgu oli edasiviiv jõud hämmeldus, kuidas füüsilised rakud on osalised metafüüsiliste ideede tekkimisel, siis hiljem on praktiline töö patsientidega juhtinud küsima, et millise elu loo iga konkreetne patsient vastuvõtule kaasa võtab. Tasapisi on süvenenud arusaam, et lähedase õigel hetkel öeldud hea sõna on sageli suurema jõuga, kui psühhiaatri määratud raviskeem.

Natalja Krassilnikova (MA)

Psühholoog, superviisor ja coach (7.tase, ESCÜ kvaliteedistandard), Sensoa lipusüsteemi edasikoolitaja, Circle of Security litsentseeritud koolitaja, Koolipsühholoogide Liidu ja Eesti Seksuaaltervise Liidu liige.

natalja.krassilnikova@adamsonkoolitus.com

Magistrikraadi psühholoog-nõustajana omandasin Peterburi Riiklikus Ülikoolis ning töökogemust psühholoogi ning koolitajana on kogunenud üle kahekümne aasta. Töötan eesti ja vene keeles ning koolitan haridus- ja sotsiaaltöötajaid, meedikuid ning lapsevanemaid. Läbi individuaalse psühholoogilise nõustamise ja coachingu toetan klientide arengut, muutuste elluviimist ning uute positiivsete harjumuste integreerimist, et elada rõõmuküllast ja tähenduslikku elu. Minu lähenemisviis põhineb inimese sisemiste ressursside ja annete avamisel ning elujõu dünaamilise protsessi käivitamisel.

Õnne Uus (PhD)

Kliiniline psühholoog ja kasvatusteadlane, perekonnapsühhoterapeut, psühholoogia õppejõud Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi kasvatusteaduste suunal, Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu liige, Eesti Pereteraapia Ühingu liige.

info@adamsonkoolitus.com

Mari Peets (MA)

Tallinna Euroopa Kooli õppejuht, õpetaja, eripedagoog , Tallinna Ülikooli autismipedagoogika lektor

mari.peets@adamsonkoolitus.com

„Selle lapse kuulmisel pole midagi viga ... aga kas keegi teiega autismist on rääkinud?“ küsis minult kümme aastat tagasi audioloog, kelle juurde perearst mind mu 2-aastase pojaga oli suunanud. Nendest sõnadest algas minu teekond erilise lapse kasvatamisel, mis on aastate jooksul muutnud mind paremaks inimeseks, paremaks emaks ja paremaks õpetajaks. Oluliseks osaks sellest teekonnast ongi minu jaoks saanud „autismist rääkimine“ ehk oma kogemuste jagamine küllaltki eriliselt positsioonilt: hariduslike erivajadustega õpilaste õpetajana, kes näeb oma tööd läbi lapsevanema tingimusteta armastuse prisma. Viimasel ajal huvitab mind süvitsi käitumisraskustega õpilase toetamise teema, milles lähtun Dr Ross Greene'i CPC (Collaborative and Cooperative Solutions) meetodist.

Karin Järv (MA)

Rõuge Koostöökeskuse REH meeskonna eripedagoog, Rõuge Põhikooli eripedagoog. Varasemalt töötanud lasteaias tasandusrühma õpetajana ja eripedagoogina.

info@adamsonkoolitus.com

Oma töös pean oluliseks varajast märkamist ja sekkumist. Mida varem tegeleme vajalike oskuste õpetamisega, seda suurem on võimalus vältida tulevikus tekkivaid raskusi. Vanemate roll lapse arengu toetamisel on väga tähtis. Kahe lapse emana näen iga päev kuidas minu tegemised ja tegemata jätmised jätavad oma jälje. Koduse turvalise keskkonna loomine on aluseks lapse arengule. Mõistmine, aktsepteerimine, toetamine – kõike seda saab ja peab lapsevanem oma lapsele pakkuma.

Aivi Reiman (MA)

Kliiniline psühholoog, pereterapeut ja koolitaja

info@adamsonkoolitus.com

Kliiniline psühholoog ja pereterapeut (Confido Meditsiinikeskus), Vanemlusprogrammi „Imelised Aastad“ grupijuht (SA Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskus, Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing), Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu ja Eesti Pereteraapia Ühingu liige.

Psühholoogi ja pereterapeudina olen kohtunud väga erinevate laste, täiskasvanute ja peredega. Kuigi iga mure, millega psühholoogi vastuvõtule pöördutakse, on omanäoline, võib paljud vaimse tervise mured taandada inimeste võimekusele tulla toime enda mõtete ja tunnetega ning oskusele luua enda jaoks hästi funktsioneerivaid suhteid. Just seetõttu usun, et juba väikelapse ja noorukieas on väga oluline panustada laste emotsionaalsete ja sotsiaalsete oskuste arengusse. Kui vanemad, lasteaia- ja kooliõpetajad ning teised täiskasvanud laste igapäevaelus, oskavad toetada laste eneseregulatsiooni arengut, kasvatame oma lastest õnnelikud ja hästi toimivad täiskasvanud. Ja loomulikult oleme selle võrra õnnelikumad ka ise!

Marko Adamson (MBA)

Haridusjuht ja õpetaja

marko@adamsonkoolitus.com

Ettevõtlikkus ja pidevate arenguvõimaluste otsimine on minu edasiviiv mõtteviis, mida olen rakendanud eraettevõtluses, MTÜ-des ning üldhariduskoolis. Minu kokkupuude koolitusvaldkonnaga algas aastal 2008 ning aastal 2016 asutasin Adamson Koolituse.

Adamson Koolituse loomisega soovin anda oma panuse hariduse arengusse ning toetada õpetajate ja õpilaste heaolu. Minu eesmärk on tuua kokku parimad praktikud ning haridustöötajad, kes panustavad oma enesearengusse. Usun, et organisatsiooni edukus sõltub meeskonnast, mille aluseks on haritud ja oskuslik juht. Juhi ülesanne on luua tegutsemisstrateegia, mis põhineb organisatsiooni missioonil ja visioonil ning soodustab loovust ja arengut usalduslikus õhkkonnas. Olen õppinud suhtlemistreeneriks Amsterdami Ülikoolis, omandanud Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduskonna bakalaureusekraadi ning lõpetanud magistriõpingud inimressursside juhtimises, keskendudes psühholoogilisele tuumprogrammile. Lisaks akadeemilisele haridusele olen osalenud mitmetel koolitustel üle Euroopa ning läbinud täienduskoolituse perevanemaks ja kasvatajaks, töötades SOS Lasteküla peremajas. Olulised väärtused minu jaoks on ühised eetilised põhimõtted, inimlikkus ja tähelepanelikkus. Töötades erinevates organisatsioonides, olen mõistnud, et edu aluseks on tugevad inimsuhted ning meie kõigi ülesanne on vältida teiste haavamist ning toetada kaaslaste emotsionaalset heaolu.