E-õppepäev „Autistlike eripäradega laps: kuidas märgata, mõista ja toetada“ 3.01.2024

Kaasava hariduse õpetajakoolitus

Koolituse ajaline kestvus on 6ak/h (10.00-15.00)

E-õppepäev (ZOOM)

Autistlike eripäradega laps: kuidas märgata, mõista ja toetada

Koolituse eesmärk

Praktilise ja puudutava koolituse eesmärgiks on jõustada osalejaid teoreetiliste teadmiste ja praktiliste näidetega autistlike eripärade ning autistlike eripäradega lapse toetamise võimaluste kohta.

Koolitus on suunatud õpetajatele, tugispetsialistidele, haridusjuhtidele ja lapsevanematele, kuid koolitusest saavad kasu ka teised haridus-, sotsiaal- ja meditsiinivaldkonna spetsialistid.

Õppe maht: 6 akadeemilist tundi (6x45 min)

Koolituse teemad

I Autismi olemus
Autism kui neuroloogiline eripära:

 • Sotsiaalse suhtlemise eripärad
 • Kõnearengu eripärad
 • Rutiinilembus ja korduvad käitumismustrid
 • Sensoorne ülitundlikkus
 • Emotsionaalse eneseregulatsiooni eripärad
 • Intensiivsed huvid ja detailimälu

II Kaasamine ja toetamine

 • Keskkonna kohandamine autistliku lapse vajadustest lähtuvalt
 • Usalduslikul suhtel põhinev õpetamine
 • Ruumilise keskkonna kohandamine
 • Struktuuri ja etteaimatavause tagamine
 • Toimetulekuraskuste ennetamine ja probleemide lahendamine
 • Toetamine sotsiaalsete suhete loomisel ja hoidmisel
 • Koostöö kodu, kooli ja tugiisiku vahel

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • mõistab autistlike eripärade põhjuseid ja funktsioone
 • väärtustab autistliku mõttelaadi tugevusi
 • kohandab keskkonna autistlike eripäradega lapsele sobivaks
 • kohandab enda käitumist enne, kui proovib muuta autistliku lapse oma
 • rakendab toetavat distsipliini
 • toetab autistlike eripäradega last sotsiaalsete suhete loomisel ja hoidmisel
 • kaasab pere koostööle

Koolitusel räägime elulistest näidetest ning jagame teadmisi ja kogemusi praktiliste lahenduste leidmiseks ning koolitusel osalejate võimestamiseks.

Tagasiside koolitusele:

"Suured tänud erakordselt huvitava ja informatiivse koolituse eest! Väga meeldiv ja väga põhjalik! Meeldis väga veel see, et palju praktilist materjali mida saab kasutada ja rakendada oma töös. Samuti huvitavad näited ja viited. Soovin teile palju edu!

Heade soovidega Inna Pallas!" Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukool

"Suurepärane koolitus! Väga korrektne ja lihtsasti jälgitav jaotmaterjal. Ülimalt sorav, kaasahaarav ja soe esitlus! Tuhat tänu!

Mõned mõtteterad koolitaja poolt, mida püüan hoida igapäevatöös meeles:

„Suhe lapsega on alati tähtsam kui distsipliin!", „Hoidu survestamisest ja karistamisest!", „Tõeline probleem tekib siis, kui paindumatu laps kohtub paindumatu täiskasvanuga.",  „Püüa alati tuua välja lapse tugevus!" Kooli ja kodu koostöö: „Kuula, kiida, kahetse!" Eriline tänu Teile, Mari Peets, et olete olnud tubli EMA ja ÕPETAJA! Olete inspireeriv eeskuju! Aitäh, et aitate toime tulla elu väljakutsetega!

Lugupidamisega, Anneli Meibaum." Näpi Kool

Koolitaja: Mari Peets

mari.peets@adamsonkoolitus.com

Tallinna Euroopa Kooli õppejuht, õpetaja, eripedagoog

Tallinna Ülikooli autismipedagoogika lektor

Autismispektri häirega poja ema

„Selle lapse kuulmisel pole midagi viga ... aga kas keegi teiega autismist on rääkinud?“ küsis minult kümme aastat tagasi audioloog, kelle juurde perearst mind mu 2-aastase pojaga oli suunanud. Nendest sõnadest algas minu teekond erilise lapse kasvatamisel, mis on aastate jooksul muutnud mind paremaks inimeseks, paremaks emaks ja paremaks õpetajaks. Oluliseks osaks sellest teekonnast ongi minu jaoks saanud „autismist rääkimine“ ehk oma kogemuste jagamine küllaltki eriliselt positsioonilt: hariduslike erivajadustega õpilaste õpetajana, kes näeb oma tööd läbi lapsevanema tingimusteta armastuse prisma.

OSALUSTASU JA REGISTREERIMINE

84€EUR

Error: Contact form not found.