Laste ja noorte psühholoogilised probleemid, märkamine ja toetus

Õppe maht: 6 akadeemilist tundi (6x45 minutit)
Toimumiskoht: veebikeskkond ZOOM

Toimumisaeg: 11.04.2024 kell 10.00 - 15.00

E-õppepäev "Laste ja noorte psühholoogilised probleemid, märkamine ja toetus"

E-õppepäeva eesmärk on lisada arusaamist inimese normaalsetest psüühilistest arenguetappidest, võimalikest individuaalsetest abivajadustest ning jõustada osalejaid praktiliste nõuannetega emotsionaalsete raskuste ning psühholoogiliste probleemidega laste ja noorte aitamiseks.

E-õppepäev on suunatud kõigile laste ja noorukitega kokkupuutujatele: õpetajatele, tugispetsialistidele, haridusjuhtidele, meditsiinitöötajatele ning lapsevanematele.

Õppe maht: 6 akadeemilist tundi (6 x 45 minutit).

E-õppepäeva teemad 

1) Arengulised asjaolud

 • Baasvajadused ning vastastikku seotud arenguetapid lapse kujunemisloos, perekondlikud aspektid selles. Täiskasvanute roll nooruki arengu toetamisel. Väikelapse kiindumus-suhe oma lähima(-te) hooldaja(-te)ga, selle olulisus inimese edasises kujunemisloos. Sotsiaal-emotsionaalsed protsessid kui alus lapse toimetulekuks igal tasandil (sealhulgas elulised muutused, k.a. vanemate lahutus)
 • Noorte enesehinnang ja motiveerimine
 • Õpetamine vs. õppimiseks vajalike tingimuste loomine (Isemääramisteooria "SDT")

2) Hariduslikud ning käitumislikud asjaolud lastel/noortel

 • Tähelepanuhäire või häiritud tähelepanu? Tunnete seos õppimisel/keskendumisel
 • Muud õppimist raskendavad põhjused
 • Enesejuhitud õpe – mis aspektidest see koosneb ning miks need just laste/noorte puhul olulised on?
 • Õppemeetodite kohandamine individuaalsetest eripäradest lähtuvalt

3) Kuidas aidata

 • Noorte psühholoogiliste probleemide ilmingud, varajase märkamise olulisus. Kontakti loomise (lapse/noorega) eripära; esmane sekkumine, toetus
 • Suhtlemine lapsevanematega; perekonna käsitlus tervikliku süsteemina
 • Millal ja kuhu pöörduda professionaalse abi saamiseks

 

Õpiväljund

E-õppepäeva läbinu:

 • mõistab laste ja noorte psühholoogilisi vajadusi erinevatel arenguetappidel
 • märkab tunnuseid, mis võivad viidata lapse/noore emotsionaalsetele raskustele ja/või psühholoogilistele probleemidele
 • on teadlik tunnustest, mis võivad viidata lapse/noore abivajadustele
 • teab enesejuhitud õppimise detaile lapse/noore arengulisi asjaolusid arvestades; oskab rakendada võimalusi õppetöö kohandamiseks õpilase-kesksest perspektiivist ning õpilase individuaalsest abivajadusest lähtuvalt
 • tunneb võimalusi psühholoogiliste probleemidega lapse/nooruki esmaseks aitamiseks ning tema lähiringi kuuluvate täiskasvanute kaasamiseks
 • teab millal ja kuhu pöörduda professionaalse abi saamiseks

Koolitaja Õnne Uus (PhD)

info@adamsonkoolitus.com

Kliiniline psühholoog ja kasvatusteadlane, perekonnapsühhoterapeut, psühholoogia õppejõud Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi kasvatusteaduste suunal, Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu liige, Eesti Pereteraapia Ühingu liige.

Eelmise koolituse tagasiside

Anni Skirta: "Tugevate teoreetiliste teadmiste ning laialdase praktikabaasiga kliiniline psühholoog, kes suudab arusaadavalt teemat käsitleda ja oma teadmisi edasi anda. Üks parimaid ja teemakohaseim psühholoogiaalane koolitus, millel olen viimaste aastate jooksul osalenud. Aitäh, Õnne Uus!"

Kätlin Väli: "Väga põnev ja oluline teema, koolitaja andis väga huvitavalt teemat edasi ja tõi elulisi näiteid. Sain uusi teadmisi ja põhjaliku selgituse."

Asti Sosi: "Suurepärane koolitaja, soovitan ka oma teistele kolleegidele. Väga informatiivne, palju elulisi näited, kohe saab kasutada oma erialasel tööl ja ka oma igapäevases elus."

Heleken Heinsalu: "See koolitus peaks olema kohustuslik koolides!"

 

Kohad täis!