HEV õpilane klassis: õppetöö ja -materjalide jõukohastamine – praktiline töötuba 05/01/2023

Kaasava hariduse õpetajakoolitus

Koolituse ajaline kestvus on 6ak/h (10.00-15.00)

Tallinna Ettevõtluskõrgkool Mainor (Suur-Sõjamäe 10a)

HEV õpilane klassis: õppetöö ja -materjalide jõukohastamine – praktiline töötuba

Õpetaja ülesanne on luua hariduslike erivajadustega (HEV) õpilasele teistega võrdsed võimalused ning eemaldada takistused, mis piiravad õppimist. Kuid kuidas seda teha? Praktilises töötoas antakse ülevaade õppetöö sisu ja vormi kohandamise võimalustest ning tehakse läbi erinevaid õppematerjalide jõukohastamise harjutusi. Töötoa läbiviija Mari Peets on eripedagoog, klassiõpetaja ja lektor ning hariduslike erivajadustega lapse ema, kellel on pikaajaline kogemus HEV õpilastele tavaklassi õppematerjale jõukohastamises.

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele koheselt rakendatavaid praktilisi soovitusi õppetöö kohandamiseks ning tavaklassi õppematerjalide jõukohastamiseks HEV õpilastele sobivaks.

Koolitus on suunatud õpetajatele, abiõpetajatele, tugispetsialistidele ning lapsevanematele.

Õppe maht 6 akadeemilist tundi (6 x 45 min)

Koolituse teemad

I Õppetöö jõukohastamine HEV õpilasele

 • Kohandamine võrdse kohtlemise printsiibina
 • Kohandused õppetöö sisus ja vormis
 • Kohandamine vs lihtsustamine
 • Kohandused õppe mahus ja tempos
 • Kohandused uue materjali esitamisel
 • Kohandused teadmiste kontrollis
 • Kohandused iseseisvates töödes
 • Kohandused grupitöödes

II Praktiline töö -  õppematerjali jõukohastamine tavaklassi materjalide näitel

 • Õpikutekstide kohandamine
 • Visualiseerimine – mõttekaardid, skeemid, tabelid
 • Sobivad harjutuste liigid
 • Lünkkonspekt
 • Kordamisküsimused

Õpiväljund

Töötoa läbinu:

 • mõistab õppetöö kohandamise võrdse kohtlemise printsiipi
 • arvestab õppetöö planeerimisel HEV õpilase eripäradega
 • toetab HEV õpilast õppetöös ning kohandab õppetöö HEV õpilasele sobivaks
 • kohandab õppematerjalid HEV õpilasele sobivaks
 • korraldab HEV õpilase teadmiste kontrolli HEV õpilase eripärasid arvestavalt

Koolitaja: Mari Peets

mari.peets@adamsonkoolitus.com

Tallinna Euroopa Kooli õpetaja, eripedagoog ja õppejuht

Tallinna Ülikooli autismipedagoogika lektor

Autismispektri häirega poja ema

„Selle lapse kuulmisel pole midagi viga ... aga kas keegi teiega autismist on rääkinud?“ küsis minult kümme aastat tagasi audioloog, kelle juurde perearst mind mu 2-aastase pojaga oli suunanud. Nendest sõnadest algas minu teekond erilise lapse kasvatamisel, mis on aastate jooksul muutnud mind paremaks inimeseks, paremaks emaks ja paremaks õpetajaks. Oluliseks osaks sellest teekonnast ongi minu jaoks saanud „autismist rääkimine“ ehk oma kogemuste jagamine küllaltki eriliselt positsioonilt: hariduslike erivajadustega õpilaste õpetajana, kes näeb oma tööd läbi lapsevanema tingimusteta armastuse prisma.

GRUPP TÄIS

115€