E-õppepäev „Laste ja noorukite depressioon, ärevushäire ja ATH ning kehaline aktiivsus“

Dr Reigo Reppo Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku Laste ja noorukite vaimse tervise keskuse juht ja psühhiaater

Koolituse ajaline kestvus on 5ak/h.
Koolituse toimumise aeg: 1.03.2024, kell 10-14.15.
Koolituse toimumise koht: veebikeskkond Zoom. 

Laste ja noorukite depressioon, ärevushäire ja ATH ning kehaline aktiivsus

On üldteada, et liikumine on tervisele kasulik, kuid kas vähenenud füüsiline aktiivsus võib olla vaimse tervise probleemide kasvu põhjuseks ning kas liikumine võiks olla ravimiks vaimse tervise häirete puhul? Tartu Ülikooli Kliinikumi Laste ja noorukite vaimse tervise keskuse juht, lastepsühhiaater dr. Reigo Reppo räägib koolitusel liikumise ja vaimse tervise seostest ning annab soovitusi, kuidas lastega tegelevad spetsialistid võiks liikumise kaudu nii laste kui ka enese vaimset tervist toetada.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on anda teadmisi füüsilise aktiivsuse ja vaimse tervise seostest ning jagada nõuandeid, kuidas liikumisega vaimset tervist toetada.

Koolitus on suunatud laste ja noorukitega tegelevatele spetsialistidele ning teistele vaimsest tervisest huvitatutele.
 

Õppe maht: 5 akadeemilist tundi (5 x 45 minutit).

Koolituse teemad

 • Mis on kehaline aktiivsus ja kuidas see meie kehale mõjub
 • Hormoonid, virgatsained, retseptorid – mida näitavad teadusuuringud kehalise aktiivsuse ja vaimse tervise seoste kohta
 • Laste depressioon ja ärevushäire ning sport
 • Laste ATH (aktiivsus- ja tähelepanuhäire) ning sport
 • Positiivne ja negatiivne stress
 • Vaimse tervise häirete mõju füüsilisele aktiivsusele - läbipõlemise tunnused ja milliseid ohumärke märgata
 • Lastepsühhiaatri liikumise retsept ja igapäevased praktilised soovitused - kes, kuidas ja kui palju võiks liikuda.

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • teab miks kehaline aktiivsus on vaimse tervise seisukohast oluline
 • teab, mis on positiivne ja negatiivne stress
 • märkab tunnuseid lapse liikumisharjumustes, mis võivad viidata vaimse tervise häiretele
 • oskab anda liikumissoovitusi erinevatele vanusegruppidele
 • teab millal ja kuhu pöörduda professionaalse abi saamiseks.

Koolituse lektor, kogenud laste- ja noorukite psühhiaater Reigo Reppo, vastab koolitusel küsimustele Teile muret valmistavate laste ja noorukite kohta. Küsimuste esitamisel palume järgida konfidentsiaalsus- ja andmekaitse põhimõtteid.

Koolitaja: Reigo Reppo

reigo.reppo@adamsonkoolitus.com

Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku Laste ja noorukite vaimse tervise keskuse juht, arst-õppejõud, laste ja noorukite psühhiaater, isa.

Psühhiaatriks ning psühhiaatrina kasvamisel on arengu kütuseks olev uudishimu muutnud oma vormi ja sihti: kui esialgu oli edasiviiv jõud hämmeldus, kuidas füüsilised rakud on osalised metafüüsiliste ideede tekkimisel, siis hiljem on praktiline töö patsientidega juhtinud küsima, et millise elu loo iga konkreetne patsient vastuvõtule kaasa võtab. Tasapisi on süvenenud arusaam, et lähedase õigel hetkel öeldud hea sõna on sageli suurema jõuga, kui psühhiaatri määratud raviskeem..

 

Osalustasu ja registreerimine

90€

Error: Contact form not found.