E-õppepäev "Enesejuhitud õppimise tingimuste loomine ja arendamine"

 

E-õppepäeva ajaline kestvus on 6ak/h

Õppe maht: 6 akadeemilist tundi (6x45 minutit) 10.00-15.00

Toimumisaeg 24.10.2023 (Zoomis)

Miks enesejuhitud õppimine on laste jaoks raske?

Kuidas edendada enesejuhitud õppimist?

Eesmärk on lisada arusaamist lapse eneseregulatsiooni alamkomponentide ja võimalike individuaalsete abivajaduste osas; pakkuda praktilisi nõuandeid enesejuhtimise protsessi edendamise osas õppija kognitiivset võimekust, enesemääramisteooriat, motivatsiooni kui ka emotsionaalseid aspekte arvesse võttes.

Peamised küsimused, millele üheskoos vastust otsime, on:

 • mis on kõige olulisemad enese-juhtimise takistajad?
 • millised on vajalikud tingimused eneseregulatsiooniks?
 • milline on õpetaja roll enese-juhitud õppimisel?

Koolitus on suunatud kõigile laste ja noorukitega kokkupuutujatele: õpetajatele, tugispetsialistidele, haridusjuhtidele, meditsiinitöötajatele ning lapsevanematele.

Õppe maht: 6 akadeemilist tundi (6 x 45 minutit).

Alamteemad

(1) Enesejuhitud õppimise tuum-komponendid

 • Võimekususkumuste roll
 • Isemääramisteooria "SDT"
 • Varasemate mälujälgede seos
 • Enesejuhitud õppimise plussid ja väljakutsed – miks need just laste/noorte puhul olulised on?

(2) Arengulised asjaolud enesejuhitud õppes  

 • Millist rolli mängib metakognitsioon
 • Kuidas on seotud tajutud enesetõhusus ja motivatsioon
 • Miks on oluline struktuur
 • Mis on “KWL” meetod ja kuidas see enesejuhitud õppega seondub

(3) Sotsiaal-emotsionaalsed asjaolud

 • Individuaalsete eripärade roll
 • “Kollektiivse töömälu” aspektid
 • Emotsioonid enese-juhitud õppes
 • Enesejuhitud õppimist edendevad ja raskendavad asjaolud

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • mõistab enesejuhitud õppimise osaoskusi ning enese rolli selleks vajalike tingimuste loomisel
 • märkab tunnuseid, mis võivad viidata lapse/noore abivajadusele mitmik-ülesannetes
 • oskab rakendada enesejuhitud õppimist õpilase-keskselt ja/või õpilaseindividuaalsest vajadusest lähtuvalt
 • on teadlik täidesaatvate funktsioonide retsiprooksest seosest enesejuhitud õppimise kontekstis ning oskab õppimist vastavalt kohandada

Koolitaja Õnne Uus (PhD)

info@adamsonkoolitus.com

Kliiniline psühholoog ja kasvatusteadlane, perekonnapsühhoterapeut, psühholoogia õppejõud Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi kasvatusteaduste suunal, Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu liige, Eesti Pereteraapia Ühingu liige.

OSALUSTASU JA REGISTREERIMINE

EUR84€

Error: Contact form not found.