Koolitus „Praktiline ja mänguline meeskonnatöö“

Koolituse ajaline kestvus on 6ak/h

Praktiline ja mänguline meeskonnatöö koolitus on loodud õppimaks meeskonna koostööd läbi mängu ja lõbusa ajaveetmise. See koolitus ühendab organisatsiooni suvepäeva maalilises Sokka Puhke- ja Vabaajakeskuses praktilise ja kasuliku meeskonnatöö koolitusega. Koolituse raames viiakse läbi mitmesuguseid meeskondlikke mänge ja ülesandeid, mis filmitakse ning hiljem analüüsitakse filmitut, et tuvastada grupidünaamikaid ning arendamist vajavaid seiku. Koolitusel antakse palju praktilisi nõuandeid koostöö parandamiseks ning edasiseks arenguks.

Koolituse eesmärk

Koolituse läbinu märkab igapäevase koostöö käigus ilmnevaid grupiprotsesse ning oskab neid teadlikult juhtida, teab enda rolli grupis ning mida teha, et koostöö oleks sujuv ja meeldiv.

Koolitus on suunatud organisatsiooni liikmetele, kellele on oluline efektiivne koostöö ja meeldiv organisatsiooni töökultuur.   

Koolituse teemad

 • Grupiprotsessid ja dünaamikad
 • Varjatud grupisisesed pinged
 • Koostöö alused ja organisatsioonisisesed kokkulepped
 • Keeruliste olukordade ja konfliktide lahendamise tehnikad
 • Ühiste arusaamade kujundamine
 • Koostöö arengueesmärgid
 • Peamised väljakutsed ja riskid lahkhelidega mittetegelemisel
 • Organisatsioon kui õpikogukond ja koostöö arengu toetamine
 • Märkamine, tunnustamine ja eduelamuste jagamine

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • mõistab sujuva koostöö vajalikkust
 • teab organisatsiooni koostöö eesmärke ja tegutseb neist lähtuvalt
 • tunneb konfliktide lahendamise tehnikaid
 • oskab enda emotsioone juhtida ja käitub igapäevaselt koostööd soodustavalt
 • annab tagasisidet konstruktiivsel moel ja arvestab selle mitmekülgse mõjuga

Koolitusel analüüsime organisatsiooni koostöösituatsiooni, kujundame ühtseid arusaamu ning õpime kasutama tehnikaid sujuvaks koostööks ning meeldivaks ja turvaliseks töökultuuriks.  

Koolitaja: Marko Adamson

Küsi hinnapakkumist