Koolitus "Laste ja noorte psühholoogilised probleemid, märkamine ja toetus"

Koolituse ajaline kestvus on 6ak/h

Laste ja noorte psühholoogilised probleemid, märkamine ja toetus

Koolituse eesmärk on lisada arusaamist psüühilistest arenguetappidest, võimalikest hariduslikest erivajadustest ning jõustada osalejaid praktiliste nõuannetega psühholoogiliste probleemidega laste ja noorte aitamiseks.

Koolitus on suunatud kõigile laste ja noorukitega kokkupuutujatele: õpetajatele, tugispetsialistidele, haridusjuhtidele, meditsiinitöötajatele ning lapsevanematele.

Õppe maht: 6 akadeemilist tundi (6 x 45 minutit).

Koolituse teemad

1) Arengulised asjaolud

 • Arenguetapid lapse kujunemisloos, pere ja täiskasvanute roll nooruki arengu toetamisel
 • Noorte enesehinnang ja motiveerimine
 • Õpetamine vs. õppimiseks vajalike tingimuste loomine (Isemääramisteooria "SDT")

2) Hariduslikud erivajadused

 • Erivajadused:impulsiivsus- ja/või tähelepanuhäire; autism; ärevushäire
 • Õpiraskused; düsleksia ja muud õppimist raskendavad põhjused
 • Enesejuhitud õppega kohanemise toetus
 • Õppemeetodite kohandamine individuaalsetest eripäradest lähtuvalt

3) Kuidas aidata

 • Noorte psühholoogiliste probleemide ilmingud, märkamine, kontakti loomine; esmane sekkumine, toetus
 • Suhtlemine lapsevanematega; perekond kui ressurss ja süsteem
 • Millal ja kuhu pöörduda professionaalse abi saamiseks

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • mõistab laste ja noorte psühholoogilisi vajadusi erinevatel arenguetappidel
 • märkab tunnuseid, mis võivad viidata psühholoogilistele probleemidele
 • märkab tunnuseid, mis võivad viidata hariduslikele erivajadustele
 • teab võimalusi õppetöö kohandamiseks õpilase eripäradest lähtuvalt
 • tunneb võimalusi psühholoogiliste probleemidega lapse ja nooruki esmaseks aitamiseks
 • teab millal ja kuhu pöörduda professionaalse abi saamiseks

Koolitaja Õnne Uus (PhD)

info@adamsonkoolitus.com

Kliiniline psühholoog ja kasvatusteadlane, perekonnapsühhoterapeut, psühholoogia õppejõud Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi kasvatusteaduste suunal, Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu liige, Eesti Pereteraapia Ühingu liige.

Küsi hinnapakkumist