Koolitus „HEV kooliuusik: õpetaja valmisolek, kohanemise toetamine ja koostöö“

Kaasava hariduse õpetajakoolitus

Koolituse ajaline kestvus on 6ak/h

HEV kooliuusik: õpetaja valmisolek, kohanemise toetamine ja koostöö

Koolivalmiduse tuuma moodustavad laste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste pagas ning valmisolek neid oskusi koolis kasutada. Kaasasündinud eripärade ning varasema sotsiaalse kogemuse tõttu vajavad käitumise eripäradega HEV õpilased kooliga kohanemiseks individuaalset lähenemist ning teadlikku juhendamist. Koolialguse esimesed kogemused on kriitilise tähtsusega HEV õpilase edasiseks toimetulekuks ning probleemide ennetamine on lihtsam,  kui tagajärgedega tegelda.

Koolitus "HEV kooliuusik: õpetaja valmisolek, kohanemise toetamine ja koostöö" annab ülevaate käitumisena avalduvatest neuroloogilistest eripäradest, praktilisi soovitusi õpetajale käitumisprobleemide ennetamiseks ja lahendamiseks ning juhiseid tugeva kooli-kodu koostöö rajamiseks.

Koolitus on suunatud õpetajatele, tugispetsialistidele, abiõpetajatele ning lapsevanematele. 

Õppe maht: 6 akadeemilist tundi (6 x 45 minutit)

Koolituse teemad

 • Käitumisena avalduvad neuroloogilised eripärad
  • Aktiivsus- ja tähelepanuhäire
  • Autismispektri häire
 • Praktiline ettevalmistus HEV õpilase kaasamiseks
  • Õpetaja jaatav häälestus
  • Õpikeskkonna kohandamine
  • Esimene kontakt perega
 • Käitumine on suhtlemine
  • Toimetulek ekstreemse negatiivse käitumisega
  • Käitumise tugikava koostamine
  • Oskuste õpe
  • PLAAN B: Koostöine ja ennetav käitumisprobleemide lahendamise mudel
 • Koostöö perega
 • Tugiisiku kaasamine - ootused ja ohukohad

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • oskab seostada käitumist võimalike neuroloogiliste eripäradega
 • mõistab probleemse käitumise põhjuseid
 • kohandab enda hoiakut koostööks HEV õpilasega
 • kujundab toetava füüsilise õpikeskkonna
 • on valmis lahendama käitumisprobleeme ennetavalt ja koostöös õpilasega
 • rakendab toetavat distsipliini
 • koostab käitumise tugikava
 • on valmis toetama õpilast sotsiaalsete suhete loomisel ja hoidmisel
 • kaasab pere koostööle
 • on valmis koostööks tugiisiku või abiõpetajaga

Koolitusel räägime elulistest näidetest ning jagame teadmisi ja kogemusi praktiliste lahenduste leidmiseks ning koolitusel osalejate võimestamiseks.

Mari Peets

Tallinna Euroopa Kooli õppejuht, õpetaja, eripedagoog, Tallinna Ülikooli autismipedagoogika lektor, autistliku lapse ema.

mari.peets@adamsonkoolitus.com

„Selle lapse kuulmisel pole midagi viga ... aga kas keegi teiega autismist on rääkinud?“ küsis minult kümme aastat tagasi audioloog, kelle juurde perearst mind mu 2-aastase pojaga oli suunanud. Nendest sõnadest algas minu teekond erilise lapse kasvatamisel, mis on aastate jooksul muutnud mind paremaks inimeseks, paremaks emaks ja paremaks õpetajaks. Oluliseks osaks sellest teekonnast ongi minu jaoks saanud „autismist rääkimine“ ehk oma kogemuste jagamine küllaltki eriliselt positsioonilt: hariduslike erivajadustega õpilaste õpetajana, kes näeb oma tööd läbi lapsevanema tingimusteta armastuse prisma.

Viimasel ajal huvitab mind süvitsi käitumisraskustega õpilase toetamise teema, milles lähtun Dr Ross Greene'i CPC (Collaborative and Cooperative Solutions) meetodist.

Küsi hinnapakkumist