Koolitus „Turvalised töösuhted kollektiivis“

(Meeskondlik arenemine läbi positiivsete suhete ja selge kommunikatsiooni)

Koolituse ajaline kestvus on 4ak/h

Turvalised töösuhted kollektiivis

Meeldiva töö ja stressivaba töökeskkonna eelduseks on turvalised suhted kollektiivis. Tööalane suhtlus võib olla nii peamine tegur tööga rahuloluks kui ka suur stressiallikas ja rahulolematuse põhjus. Koolitus „Turvalised töösuhted kollektiivis“ on loodud õppivale organisatsioonile meeskonna arendamiseks läbi positiivsete suhete ja selge kommunikatsiooni.

Koolituse eesmärk

Koolituse läbinu oskab eesmärgipäraselt rakendada suhtlemise strateegiaid loomaks ja hoidmaks turvalisi töösuhteid kollektiivis.

Koolitus on suunatud kõigile organisatsiooni liikmetele, kes soovivad luua ja hoida häid töösuhteid.

Koolituse teemad ja küsimused millele saate vastused

 • Mis iseloomustab turvalisi töösuhteid organisatsioonis?
 • Kuidas enda suhtlemistehnikate mõistmine aitab suurendada teadlikkust enda tegelikest vajadustest ning leida viise nende rahuldamiseni?
 • Mis on suhtekapital ning kuidas selle mõistmine ja rakendamine aitab luua paremaid suhteid ja selgemat kommunikatsiooni?
 • Milline on probleemilahendamise mudel, mis sobib kasutamiseks igas olukorras?

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • mõistab positiivsete suhete olulisust ja oskab neid luua
 • kommunikeerib selgelt ja teadlikult
 • märkab ja tunnustab kolleege, jagab eduelamusi ja teab selle olulisust
 • oskab arendada koostööd negatiivse eelhäälestusega kollektiivis
 • annab tagasisidet konstruktiivsel moel ja arvestades selle mitmekülgse mõjuga
 • juhib enda tundeid ja oskab seeläbi suurendada enda sotsiaalset mõju
 • väldib manipulatsiooni.

Koolitusel analüüsime elulisi situatsioone ja õpime kasutama tehnikaid lahenduste leidmiseks ning toome arvukaid näiteid organisatsioonidest, kes on turvaliste töösuhete strateegia endale selgeks teinud ja rakendavad seda järjepidevalt.

Koolitaja: Marko Adamson

Küsi hinnapakkumist