Praktiline ChatGPT ja AI kasutamine hariduses (6 akad t)

Merilin Reede

Koolitus "Praktiline ChatGPT ja AI kasutamine hariduses"

Tere tulemast tuleviku haridusmaailma!

Kas olete kunagi mõelnud, kui kasulik oleks Teie klassiruumis abiline, kes muudaks Teie töö huvitavamaks, tunnid kaasahaaravamaks ning aitaks kokku hoida väärtuslikke tunde ettevalmistustöölt? Me elame ajastul, kus tehnoloogia on pidevas muutumises, mõjutades sügavalt ka haridusmaailma. Tehisintellekt (AI) ja juturobot ChatGPT pakuvad uusi, põnevaid võimalusi õpetamiseks ja õppimiseks, muutes kogu protsessi interaktiivsemaks ja kaasahaaravamaks.

Minu pakutav koolitus on loodud selleks, et varustada Teid mitte ainult oluliste teoreetiliste teadmistega, vaid ka praktiliste oskustega. Ma soovin, et lahkute sellelt koolituselt mitte üksnes arusaamisega, kuidas tehisintellekt ja ChatGPT toimivad, vaid ka reaalsete oskustega, kuidas neid uuenduslikke tööriistu oma igapäevatöös tõhusalt kasutada.

See on Teie võimalus astuda samm edasi ja tõsta oma õpetamisoskused uuele tasemele. Olete oodatud liituma minuga sellel põneval teekonnal, mis viib meid tuleviku haridusmaailma südamesse!

Merilin Reede

Koolituse eesmärgiks on anda õpetajatele põhjalik ülevaade tehisintellekti ja ChatGPT kasutamisest haridusvaldkonnas, sh praktilised oskused ja meetodid, kuidas neid tööriistu õpetamises efektiivselt rakendada.

Koolitusele on oodatud õpetajad, haridustöötajad, õppejuhid, koolijuhid.

Õppe maht: 6 akadeemilist tundi (6 x 45 min)

Koolituse praktiliste harjutuste tegemiseks palume kaasa võtta sülearvuti. 

Koolituse teemad ja praktilised harjutused

 • Tehisintellekti ja ChatGPT ajalugu ja  ülevaade
  Praktiline harjutus: tutvumine, tutvustamine ja esimeste küsimuste esitamine.
 • Erinevad kättesaadavad tehisintellektid
  Praktiline harjutus: visuaalide loomine.
 • ChatGPT kasutamine õppematerjalide loomisel
  Praktiline harjutus: ChatGPT abil lühikese õppematerjali või -tegevuse loomine oma aine jaoks.
 • Interaktiivsed harjutused ja hindamine ChatGPT-ga
  Praktiline harjutus: ChatGPT abil interaktiivse harjutuse või testi koostamine.
 • ChatGPT roll õpilaste toetamisel ja nõustamisel ning individuaalsed õpiteed
  Praktiline harjutus: ChatGPT -kasutamine õpilase nõustamiseks või õpitee individualiseerimiseks.

Õpiväljundid Koolituse läbinu:

 • Mõistab tehisintellekti (AI) ja ChatGPT põhimõtteid ja võimalusi hariduses.
 • Oskab kasutada ChatGPT-d õppematerjalide loomiseks ja õpetamiseks.
 • Rakendab ChatGPT-d interaktiivseteks harjutusteks ja hindamiseks.
 • Kasutab ChatGPT-d õpilaste toetamiseks ja nõustamiseks.
 • Teadvustab AI eetika ja turvalisuse aspekte hariduses.
 • On valmis integreerima AI-d ja ChatGPT-d oma õpetamispraktikasse.

Koolitusel kasutatakse elulisi näiteid ja praktilisi harjutusi, et tagada osalejatele reaalsete oskuste ja teadmiste omandamine.

Merilin Reede

info@adamsonkoolitus.com

Olen Merilin Reede, entusiastlik ja kogenud haridusvaldkonna professionaal, kes on keskendunud õpetamise ja õppimise arendamisele ja hariduse kättesaadavuse parandamisele. Praegu töötan Eesti regioonijuhina tehnoloogiaettevõttes, mis toetab laste vaimset tervist, kuid olen omandanud rikkalikke kogemusi ka õpetajana ja huvikooli juhina.

Küsi hinnapakkumist