Koolitus "Tõhus õppimine ja õpetamine gümnaasiumis ja kutsekoolis – praktiline töötuba"

Õppemaht: 6 akadeemilist tundi (5 ak/h loeng + 1 ak/h iseseisev töö).
Koolituse toimumise aeg:12.01.2024, kell 10.00-14.15.
Koolituse toimumise koht: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn.

Tõhus õppimine ja õpetamine gümnaasiumis ja kutsekoolis - praktiline töötuba

Koolitaja kasutab koolitusel tõhusa õppimise toetamise meetodeid ning tänu sellele annab koolitus mitte ainult ülevaate, vaid sügavama arusaamise õppimise toetamise protsessidest. Lisaks saab praktilises töötoas osaleja ideid põnevate tundide loomiseks ja õpitu kinnistamiseks, inspiratsiooni enda vana materjali uudsel viisil esitamiseks ning mõtteid, kuidas õppijat tema teekonnal toetada. Kõige selle kõrval kogeb osaleja äratundmisrõõmu sellest, et ta mõnd tõhusa õppimise toetamise viisi juba kasutab ning saab seda edaspidi teadlikumalt teha.

Koolituse jooksul omandatakse teadmised eksperimentide, analüüsi, grupitööde, kogemuste ning arutelude kaudu. Peale koolitust praktiseerivad osalejad uusi teadmisi oma igapäevatöös ning esitavad iseseisva töö millele koolitaja annab kirjaliku tagasiside. 

Koolituse eesmärk

Tutvustada kaasahaaraval ning meeldejääval moel teaduspõhiseid õppimise ning õpetamise viise ning neid toetavaid tegevusi.

Sihtrühm

Koolitus on suunatud peamiselt gümnaasiumide ja kutsekoolide õpetajatele, ning ülikooli õppejõududele, kuid koolitusest saavad kasu ka teiste kooliastmete õpetajad.

Teemad

 1. Kuidas teadmisi aju ja mälu kohta praktikas kasutada?
 2. Õpistiilide müüdid ning nüüdisaegne teaduspõhine käsitlus.
 3. Peamised õppimise ja õpetamise vead ning nende ärahoidmine.
 4. Kuidas õppimisel ja õpetamisel soodustada seoste loomist?
 5. Kuidas õppida ja õpetada nii, et teadmised õigel ajal ja moel meelde tuleksid?
 6. Motivatsioon ja mõtteviis õppimisel.
 7. Tähelepanu seos õppimisega.
 8. Kuidas luua õppijale vaimset tervist toetav õpikeskkond?

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 1. teab…
  1. …aju peamisi õppimisega seotud protsesse;
  2. …mälu peamisi omadusi;
  3. …õpistiilide nüüdisaegset käsitlust;
  4. …motivatsiooni muutumise peamisi omadusi ja etappe;
 2. tunneb ära…
  1. …kasulike ning vähem kasulike õppimisviiside kasutamise;
  2. …tähelepanu probleemide peamised avaldumise viisid;
  3. …õppimist toetava ja pärssiva mõtteviisi avaldumised;
 3. oskab…
  1. …kasutada õppimise toetamiseks teadmisi aju, mälu ja tähelepanu kohta;
  2. …soodustada seoste loomist õpiprotsessis;
  3. …suunata õppijat õppima meeldetuletamist soodustaval viisil;
  4. …pakkuda õppijale vaimset tervist toetavat õpikeskkonda.

8Koolitaja Kadri Treial

info@adamsonkoolitus.com

Kadri Treial - koolipsühholoog (tase 8), õpilasnõustaja, teaduspõhist psühholoogiat populariseeriva ettevõtte Psühhobuss asutaja, tegevjuht ja koolitaja.

Registreerimine

125€