Koolitus "Algklassilaste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine"

Aivi Reiman

Koolitus "Algklassilaste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine"

Koolikeskkonnaga toimetuleku tuuma moodustavad laste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste pagas ning valmisolek neid oskusi koolis kasutada. Olenevalt varasematest kogemustest ning temperamendist on laste toimetulek kooliga väga erinev ning laste esimestel õpetajatel rohkelt väljakutseid. Tülid ja nutuhood esimeses klassis on tavapärased ja loomulikud, kuid nii laste emotsionaalset heaolu kui ka õpetajate toimetulekut ja tööga rahulolu on võimalik erinevate tehnikate oskusliku kasutamisega oluliselt parendada. Koolitus "Algklassilaste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine" ongi loodud laste teadlikuks juhendamiseks sotsiaalsete oskuste omandamisel ning emotsionaalse eneseregulatsiooni arendamisel. Koolitaja -kliiniline psühholoog ja pereterapeut Aivi Reiman on 2. klassi lapse ning viimast aastat lasteaias käiva lapse ema ja jagab nii teaduspõhiseid kui ka isiklikel kogemustel põhinevaid praktilisi teadmisi. 

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on täiendada õpetajate “tööriistakohvrit”, mille abil luua klassis koostöö ja sõbralik õhkkond, ennetada konflikte ning tõhustada keeruliste tunnetega toimetulekut.

Koolitusele on oodatud klassiõpetajad, eelkooliõpetajad, õpetaja abid ja abiõpetajad, sotsiaalpedagoogid ning lapsevanemad.

Koolituse teemad

 • Koolivalmidus kui sotsiaalsed oskused ja emotsionaalne eneseregulatsioon
 • Laste emotsionaalse arengu toetamine
 • Laste sotsiaalse arengu toetamine
 • Lastes püsivuse arendamine
 • Probleemilahendusoskuste arendamine
 • Tugevate tunnetega toimetuleku toetamine

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • Toetab laste sotsiaalsete oskuste arengut
 • Julgustab lapsi keeruliste sotsiaalsete olukordadega toimetulemisel
 • Edendab laste emotsionaalset eneseteadlikkust
 • Toetab laste eneseregulatsiooni arengut
 • Toetab lapsi probleemidele lahenduste leidmisel

Aivi Reiman

info@adamsonkoolitus.com

Kliiniline psühholoog ja pereterapeut (Confido Meditsiinikeskus) Vanemlusprogrammi „Imelised Aastad“ grupijuht (SA Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskus, Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing) Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu ja Eesti Pereteraapia Ühingu liige

Psühholoogi ja pereterapeudina olen kohtunud väga erinevate laste, täiskasvanute ja peredega. Kuigi iga mure, millega psühholoogi vastuvõtule pöördutakse, on omanäoline, võib paljud vaimse tervise mured taandada inimeste võimekusele tulla toime enda mõtete ja tunnetega ning oskusele luua enda jaoks hästi funktsioneerivaid suhteid. Just seetõttu usun, et juba väikelapse ja noorukieas on väga oluline panustada laste emotsionaalsete ja sotsiaalsete oskuste arengusse. Kui vanemad, lasteaia- ja kooliõpetajad ning teised täiskasvanud laste igapäevaelus, oskavad toetada laste eneseregulatsiooni arengut, kasvatame oma lastest õnnelikud ja hästi toimivad täiskasvanud. Ja loomulikult oleme selle võrra õnnelikumad ka ise!

Küsi hinnapakkumist