Reigo Reppo (MD)

Psühhiaater, koolitaja

reigo.reppo@adamsonkoolitus.com

Marko Adamson (MBA)

Tegevjuht ja koolitaja

marko@adamsonkoolitus.com

Koolitajana olen tegutsenud 7 aastat, peamised koolitusvaldkonnad on meeskonnatöö, koostöö ja konfliktide lahendamine. Leian, et iga organisatsioon vajab vahel kõrvaltvaataja pilku, et aidata kaardistada ja lahendada tekkinud probleemkohad. Olen õppinud Hollandis kovisioonitehnikaid ning oma kogemustele ja läbi tehtud töödele toetudes väidan, et see on parim võimalik meetod leidmaks lahendusi lahenduseta näivatele probleemidele. Koostöö saab alguse meeskonnast, meeskond omakorda juhist ning just sellel tasandil organisatsiooni toetamine on minu jaoks südamelähedane viis aidata neid, kes abi vajavad.

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi (BA) ja õppinud Inseneripedagoogikat Tallinna Tehnikaülikoolis. Lisaks olen lõpetanud magistriõpingud psühholoogiapõhise tuumprogrammiga õppekaval Inimressursside juhtimine (MBA). Peale akadeemilisele ja tasemeharidusele olen omandanud teadmisi ja oskusi erinevatel koolitustel ja konverentsidel üle terve Euroopa. Kirjutatud ja teostatud mitmeid projekte - seda nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Olen kutsunud ellu heategevusliku organisatsiooni ja teisi kodanikualgatusi, mis toimetavad nüüdseks iseseisvalt, sealhulgas ka MTÜ Eesti Asenduskodude Laste Liit üks loojatest, juhtisin organisatsiooni viis aastat.

Olen töötanud nii haridussüsteemis kui ka erasektoris õpetaja ja sotsiaalpedagoogina. Lisaks põhitööle töötan SOS Lasteküla programmi peremajas.

Mari Peets (MA)

Autismipedagoogika lektor

mari.peets@adamsonkoolitus.com

Katrin Koger (MA)

Koolitaja ja õppekavade juht

katrin@adamsonkoolitus.com

Töö lastega on õpetanud, ei ole olemas väljapääsmatuid olukordi, sest nii väikesed kui suured inimesed on õppimisvõimelised. Toimiv koostöö, hea tugimeeskond ning positiivne suhtumine aitab nii last, õpetajat kui ka lapsevanemat. Minu töökogemus on lastekeskne – lasteaia õpetaja ja õppejuht, suuremates ja väiksemates koolides eripedagoog, väikeklassi õpetaja ja HEV koordinaator, Põhja-Eesti Rajaleidja keskuses eripedagoog-nõustaja ning Tallinna Õppenõustamiskeskuse esmatasandi teenust pakkuv eripedagoog. Töötan Tallinna 21. Koolis eripedagoog-nõustajana. Eripedagoog-nõustaja eriala on omandatud Tallinna Ülikoolis ja hetkel õpin Tallinna Ülikooli magistrantuuris keeletoimetaja erialal.

Irene Artma (MA)

irene.artma@adamsonkoolitus.com

35aastase kogemusega eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Suurema osa töökogemusest olen saanud Viljandis, kus lisaks üldhariduskoolis töötamisele panin õla alla ka Viljandi kultuurikolledžis (akadeemias) ja Mainori kõrgkoolis avaliku esinemise ja sotsiaalainete õpetamisega. Kindlasti on mind isiksusena kujundanud ka näitlemisharrastus, mis tõukas meid, viit väheke hullumeelset õpetajat kokku kutsuma õpetajate harrastustruppe üle Eesti. Viimased aastad olen töötanud õpetajana Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis, Tallinna Inglise Kolledžis ja praegu Rocca al Mare Koolis. Koolitajana lähtun oma igapäevasest õpetajakogemusest. Pikaajalise praktika ja erinevatel kursustel kogetu põhjal viin läbi koolitusi, mille ühisnimetaja on iseseisva õppija kujunemine – õpiprotsessi etapid; motiveerimine, eesmärgistamine; kujundav hindamine. Samuti jagan lõimumisega seotud kogemust. Põhialuseks minu pedagoogilises tegevuses on RWCT-koolitus (Reading and Writing fot Critical Thinking).

KOOLITAJAD

Teeme koostööd paljude koolitajatega. Teie soovidest ja koolituskavast lähtuvalt pakume Teile Eesti parimaid koolitajaid.

E-POOD