Meie meeskond

Reigo Reppo (MD)

Psühhiaater, koolitaja

reigo.reppo@adamsonkoolitus.com

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku arst-õppejõud psühhiaater. Psühhiaatriks ning psühhiaatrina kasvamisel on arengu kütuseks olev uudishimu muutnud oma vormi ja sihti: kui esialgu oli edasiviiv jõud hämmeldus, kuidas füüsilised rakud on osalised metafüüsiliste ideede tekkimisel, siis hiljem on praktiline töö patsientidega juhtinud küsima, et millise elu loo iga konkreetne patsient vastuvõtule kaasa võtab. Tasapisi on süvenenud arusaam, et lähedase õigel hetkel öeldud hea sõna on sageli suurema jõuga, kui psühhiaatri määratud raviskeem..

Marko Adamson (MBA)

Tegevjuht ja koolitaja

marko@adamsonkoolitus.com

Koolitajana olen tegutsenud 7 aastat, peamised koolitusvaldkonnad on meeskonnatöö, koostöö ja konfliktide lahendamine. Leian, et iga organisatsioon vajab vahel kõrvaltvaataja pilku, et aidata kaardistada ja lahendada tekkinud probleemkohad. Olen õppinud Hollandis kovisioonitehnikaid ning oma kogemustele ja läbi tehtud töödele toetudes väidan, et see on parim võimalik meetod leidmaks lahendusi lahenduseta näivatele probleemidele. Koostöö saab alguse meeskonnast, meeskond omakorda juhist ning just sellel tasandil organisatsiooni toetamine on minu jaoks südamelähedane viis aidata neid, kes abi vajavad.

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi (BA) ja õppinud Inseneripedagoogikat Tallinna Tehnikaülikoolis. Lisaks olen lõpetanud magistriõpingud psühholoogiapõhise tuumprogrammiga õppekaval Inimressursside juhtimine (MBA). Peale akadeemilisele ja tasemeharidusele olen omandanud teadmisi ja oskusi erinevatel koolitustel ja konverentsidel üle terve Euroopa. Kirjutatud ja teostatud mitmeid projekte - seda nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Olen kutsunud ellu heategevusliku organisatsiooni ja teisi kodanikualgatusi, mis toimetavad nüüdseks iseseisvalt, sealhulgas ka MTÜ Eesti Asenduskodude Laste Liit üks loojatest, juhtisin organisatsiooni viis aastat.

Olen töötanud nii haridussüsteemis kui ka erasektoris õpetaja ja sotsiaalpedagoogina. Lisaks põhitööle töötan SOS Lasteküla programmi peremajas.

Aivi Reiman (MA)

info@adamsonkoolitus.com

Koolitaja Aivi Reiman

Kliiniline psühholoog ja pereterapeut (Confido Meditsiinikeskus), Vanemlusprogrammi „Imelised Aastad“ grupijuht (SA Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskus, Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing), Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu ja Eesti Pereteraapia Ühingu liige.

Psühholoogi ja pereterapeudina olen kohtunud väga erinevate laste, täiskasvanute ja peredega. Kuigi iga mure, millega psühholoogi vastuvõtule pöördutakse, on omanäoline, võib paljud vaimse tervise mured taandada inimeste võimekusele tulla toime enda mõtete ja tunnetega ning oskusele luua enda jaoks hästi funktsioneerivaid suhteid. Just seetõttu usun, et juba väikelapse ja noorukieas on väga oluline panustada laste emotsionaalsete ja sotsiaalsete oskuste arengusse. Kui vanemad, lasteaia- ja kooliõpetajad ning teised täiskasvanud laste igapäevaelus, oskavad toetada laste eneseregulatsiooni arengut, kasvatame oma lastest õnnelikud ja hästi toimivad täiskasvanud. Ja loomulikult oleme selle võrra õnnelikumad ka ise!

Mari Peets (MA)

Autismipedagoogika lektor

mari.peets@adamsonkoolitus.com

„Selle lapse kuulmisel pole midagi viga ... aga kas keegi teiega autismist on rääkinud?“ küsis minult kümme aastat tagasi audioloog, kelle juurde perearst mind mu 2-aastase pojaga oli suunanud. Nendest sõnadest algas minu teekond erilise lapse kasvatamisel, mis on aastate jooksul muutnud mind paremaks inimeseks, paremaks emaks ja paremaks õpetajaks. Oluliseks osaks sellest teekonnast ongi minu jaoks saanud „autismist rääkimine“ ehk oma kogemuste jagamine küllaltki eriliselt positsioonilt: hariduslike erivajadustega õpilaste õpetajana, kes näeb oma tööd läbi lapsevanema tingimusteta armastuse prisma.

Katrin Koger (MA)

Koolitaja ja õppekavade juht

katrin@adamsonkoolitus.com

Töö lastega on õpetanud, ei ole olemas väljapääsmatuid olukordi, sest nii väikesed kui suured inimesed on õppimisvõimelised. Toimiv koostöö, hea tugimeeskond ning positiivne suhtumine aitab nii last, õpetajat kui ka lapsevanemat. Minu töökogemus on lastekeskne – lasteaia õpetaja ja õppejuht, suuremates ja väiksemates koolides eripedagoog, väikeklassi õpetaja ja HEV koordinaator, Põhja-Eesti Rajaleidja keskuses eripedagoog-nõustaja ning Tallinna Õppenõustamiskeskuse esmatasandi teenust pakkuv eripedagoog. Töötan Tallinna 21. Koolis eripedagoog-nõustajana. Eripedagoog-nõustaja eriala on omandatud Tallinna Ülikoolis ja hetkel õpin Tallinna Ülikooli magistrantuuris keeletoimetaja erialal.

Irene Artma (MA)

irene.artma@adamsonkoolitus.com

35aastase kogemusega eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Suurema osa töökogemusest olen saanud Viljandis, kus lisaks üldhariduskoolis töötamisele panin õla alla ka Viljandi kultuurikolledžis (akadeemias) ja Mainori kõrgkoolis avaliku esinemise ja sotsiaalainete õpetamisega. Kindlasti on mind isiksusena kujundanud ka näitlemisharrastus, mis tõukas meid, viit väheke hullumeelset õpetajat kokku kutsuma õpetajate harrastustruppe üle Eesti. Viimased aastad olen töötanud õpetajana Tallinna Lilleküla Gümnaasiumis, Tallinna Inglise Kolledžis ja praegu Rocca al Mare Koolis. Koolitajana lähtun oma igapäevasest õpetajakogemusest. Pikaajalise praktika ja erinevatel kursustel kogetu põhjal viin läbi koolitusi, mille ühisnimetaja on iseseisva õppija kujunemine – õpiprotsessi etapid; motiveerimine, eesmärgistamine; kujundav hindamine. Samuti jagan lõimumisega seotud kogemust. Põhialuseks minu pedagoogilises tegevuses on RWCT-koolitus (Reading and Writing fot Critical Thinking).

Kati Harjo

Tartu Herbert Masingu Kooli individuaalõppe ja klassiõpetaja, koolitaja

kati.harjo@adamsonkoolitus.com

Töötamine hariduslike erivajadustega õpilastega on vajalik, oluline ja pidevas muutumises. Õpetajana motiveerivad mind töötama väikesed võidud igas koolipäevas, võimalus kujundada laste maailmavaadet ning kasvatada neist täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed. Püüan alati leida igas lapses positiivseid omadusi, leida üles nende huvid ning motiveerida neid õppima ja huvi tundma maailmas toimuva vastu. Peamised põhimõtted, mida oma töös jälgin on- struktureeritus, individuaalne lähenemine ja koostöö lapsevanematega. Püüan olla õpetaja, kes on oma õpilastele märkajaks, tugistajaks, teejuhiks ja suunanäitajaks. Minu empaatiavõimet, oskust märgata õpilase vajadusi, tervislikku seisundit ja heaolu, arendas kasvatajatöö asenduskodus, lühiajaline töökogemus omavalitsuse lastekaitsespetsialistina. Täna töötan individuaalõppe ja klassiõpetajana Tartu Herbert Masingu Koolis. Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis eripedagoogika BA õppekava ning lõpetanud STEM pedagoogika lisaeriala ainedidaktilised pädevused Tallinna Tehnikaülikoolis.

E-POOD