Sisekoolitused

Enesejuhitud õppimine ja ennastjuhtiv õppija

Enesejuhitud õppimise tingimuste loomine ja arendamine

Õnne Uus

Kaasav haridus koolis

HEV õppija dokumentatsiooni täitmine

Kati Harjo

HEV õpilase toetamine ja õppetöö jõukohastamine

Katrin Koger

Kooliuusikute sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine

Aivi Reiman

Autistlike eripäradega õpilane klassis

Mari Peets

HEV õpilane klassis: käitumisest, sotsiaalsetest oskustest ja koostööst

Mari Peets

HEV kooliuusik: õpetaja valmisolek, kohanemise toetamine ja koostöö

Mari Peets

HEV õpilane klassis: õppetöö ja -materjalide jõukohastamine – praktiline töötuba

Mari Peets

Kaasav haridus lasteaias

Laste hariduslikud erivajadused ja lasteaia töö korraldus

Katrin Koger

Autistlike eripäradega laps lasteaiarühmas

Mari Peets

Lasteaialaste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine

Aivi Reiman

Psühholoogia

Lapse arengulugu ja depressioon

Reigo Reppo

Laste ja noorukite käitumishäired ja ennastkahjustav käitumine

Reigo Reppo

Koolikiusaja ja vägivallatseja ning ohver – põhjused, märkamine, ravi ja toetus lastepsühhiaatri vaatenurgast

Reigo Reppo

„Lastepsühhiaater kuuleb!“ – ülevaade lastepsühhiaatri tööst, diagnoosidest, ravivõimalustest, koostööst

Reigo Reppo

Nooruki käitumishäired ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire

Reigo Reppo

Laste ja noorte psühholoogilised probleemid, märkamine ja toetus

Õnne Uus

Enesejuhtimine

Konfliktide ennetamine ja lahendamine muutuste keskel

Marko Adamson

Õpetajate eneseanalüüs ja tööalaste eesmärkide seadmine

Marko Adamson

Emotsionaalsed ja keerulised kõnelused lapsevanematega

Katrin Koger ja Marko Adamson

Organisatsiooni areng

Kovisiooni väljaõpe ja rakendamine organisatsioonis

Marko Adamson

Organisatsiooni tegevuse analüüs

Marko Adamson

Organisatsiooni sisekliima ja toetav töökultuur

Marko Adamson

Ühise visiooni mõjuvõim organisatsioonis

Marko Adamson

Turvalised töösuhted kollektiivis

Marko Adamson

Praktiline ja mänguline meeskonnatöö

Marko Adamson

2020/2021 õppeaasta

Toimunud avatud koolitused:

E-koolitus „HEV õppija õppetöö korraldamine ja õppematerjalide jõukohastamine“ 10.12.2021

“Lapse arengulugu ja depressioon”

“Nooruki käitumishäired ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire”

“Lapse arengulugu ja depressioon”

“Nooruki käitumishäired ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire”

“Autistlike eripäradega õpilane klassis”

 

Toimunud sisekoolitused:

“Praktiline ja mänguline meeskonnatöö koolitus”

“Turvalised töösuhted kollektiivis”

“Autistlike eripäradega laps lasteaiarühmas”

“Õppijakeskne õpetamine ehk tee ennast juhtiva õppimiseni”

 

E-POOD