Sisekoolitused

Infotehnoloogia

ChatGPT sissejuhatus ja praktiline seminar õpetajale (4 akad t)

Marko Adamson

Praktiline ChatGPT ja AI kasutamine hariduses (6 akad t)

Merilin Reede

Tehisaju võimalused ja väljakutsed hariduses (6 akad t)

Triinu Pihus

Tehisintellekt (AI), ChatGPT ja teised AI tööriistad lasteaiale: sissejuhatus ja praktiline seminar (4 akad t)

Marko Adamson

Kaasav haridus koolis

Autistlike eripäradega laps ja autismipedagoogika

Mari Peets

Eestikeelsele õppele üleminek – lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK) ning teemaõppe praktiline rakendamine

Natalia Presnetsova, Anna Solomko

Autistlike eripäradega õppija kutsekoolis

Mari Peets

Algklassilaste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine

Aivi Reiman

Praktilised juhised HEV õpilaste toetamiseks algklassides

Karin Järv

Kooliuusikute sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine

Aivi Reiman

HEV õpilane klassis: käitumine, õppetöö jõukohastamine ja koostöö

Mari Peets

HEV kooliuusik: õpetaja valmisolek, kohanemise toetamine ja koostöö

Mari Peets

HEV õpilane klassis: õppetöö ja -materjalide jõukohastamine – praktiline töötuba

Mari Peets

Enesejuhitud õppimine ja ennastjuhtiv õppija

Tõhus õppimine ja õpetamine gümnaasiumis ja kutsekoolis – praktiline töötuba

Kadri Treial

Enesejuhitud õppimise tingimuste loomine ja arendamine

Õnne Uus

Psühholoogia

Koolilapse ja nooruki aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH), depressioon ja ärevushäire ning enesevigastamine – märkamine, ravi ja toetus

Reigo Reppo

Laste ja noorukite käitumishäired ja ennastkahjustav käitumine

Reigo Reppo

Koolikiusaja ja vägivallatseja ning ohver – põhjused, märkamine, ravi ja toetus lastepsühhiaatri vaatenurgast

Reigo Reppo

„Lastepsühhiaater kuuleb!“ – ülevaade lastepsühhiaatri tööst, diagnoosidest, ravivõimalustest, koostööst

Reigo Reppo

Nooruki käitumishäired ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire

Reigo Reppo

Laste ja noorte psühholoogilised probleemid, märkamine ja toetus

Õnne Uus

Koolilaste ja noorukite psühholoogilised probleemid: kuidas märgata, toetada, aidata (Koolitus on vene keeles)

Natalja Krassilnikova

Kaasav haridus lasteaias

Muusikalised mängud lasteaias: liikumis-, muusika- ja rühmategevuses, pidudel ja õuesõppes

Liis Polli

Autistlike eripäradega laps lasteaiarühmas

Mari Peets

Lasteaialaste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine

Aivi Reiman

Arenguliste erivajadustega (AEV) lapse koolivalmiduse toetamine, lisa-aasta meetmed, dokumentatsioon

Karin Järv

Arenguliste erivajadustega (AEV) lapse toetamine rühmas ja individuaalse arenduskava (IAK) koostamine

Karin Järv

Arenguliste erivajadustega (AEV) lapse dokumentatsiooni täitmine lasteaias

Karin Järv

Organisatsiooni areng

Kovisiooni väljaõpe ja rakendamine organisatsioonis

Marko Adamson

Organisatsiooni tegevuse analüüs

Marko Adamson

Organisatsiooni sisekliima ja toetav töökultuur

Marko Adamson

Ühise visiooni mõjuvõim organisatsioonis

Marko Adamson

Turvalised töösuhted kollektiivis

Marko Adamson

Praktiline ja mänguline meeskonnatöö

Marko Adamson

Enesejuhtimine

Konfliktide ennetamine ja lahendamine muutuste keskel

Marko Adamson

Õpetajate eneseanalüüs ja tööalaste eesmärkide seadmine

Marko Adamson

Emotsionaalsed ja keerulised kõnelused lapsevanematega

Marko Adamson

Koolitused lapsevanematele

Kas minu laps on kooliks valmis?

Karin Järv

2020/2021 õppeaasta

Toimunud avatud koolitused:

E-koolitus „HEV õppija õppetöö korraldamine ja õppematerjalide jõukohastamine“ 10.12.2021

“Lapse arengulugu ja depressioon”

“Nooruki käitumishäired ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire”

“Lapse arengulugu ja depressioon”

“Nooruki käitumishäired ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire”

“Autistlike eripäradega õpilane klassis”

 

Toimunud sisekoolitused:

“Praktiline ja mänguline meeskonnatöö koolitus”

“Turvalised töösuhted kollektiivis”

“Autistlike eripäradega laps lasteaiarühmas”

“Õppijakeskne õpetamine ehk tee ennast juhtiva õppimiseni”