Sisekoolitused

Kaasav haridus koolis

HEV õppija dokumentatsiooni täitmine

Kati Harjo

Algklassilaste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine

Aivi Reiman

Kooliuusikute sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine

Aivi Reiman

Autistlike eripäradega õpilane klassis

Mari Peets

HEV õpilane klassis: käitumine, õppetöö jõukohastamine ja koostöö

Mari Peets

HEV kooliuusik: õpetaja valmisolek, kohanemise toetamine ja koostöö

Mari Peets

HEV õpilane klassis: õppetöö ja -materjalide jõukohastamine – praktiline töötuba

Mari Peets

Enesejuhitud õppimine ja ennastjuhtiv õppija

Enesejuhitud õppimise tingimuste loomine ja arendamine

Õnne Uus

Psühholoogia

Lapse arengulugu ja depressioon

Reigo Reppo

Laste ja noorukite käitumishäired ja ennastkahjustav käitumine

Reigo Reppo

Koolikiusaja ja vägivallatseja ning ohver – põhjused, märkamine, ravi ja toetus lastepsühhiaatri vaatenurgast

Reigo Reppo

„Lastepsühhiaater kuuleb!“ – ülevaade lastepsühhiaatri tööst, diagnoosidest, ravivõimalustest, koostööst

Reigo Reppo

Nooruki käitumishäired ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire

Reigo Reppo

Laste ja noorte psühholoogilised probleemid, märkamine ja toetus

Õnne Uus

Koolilaste ja noorukite psühholoogilised probleemid: kuidas märgata, toetada, aidata (Koolitus on vene keeles)

Natalja Krassilnikova

Kaasav haridus lasteaias

Autistlike eripäradega laps lasteaiarühmas

Mari Peets

Lasteaialaste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine

Aivi Reiman

HEV lapse dokumentatsiooni täitmine lasteaias

Agnes Aasmäe

Arenguliste erivajadustega (AEV) lapse koolivalmiduse toetamine, lisa-aasta meetmed, dokumentatsioon

Karin Järv

AEV lapse dokumentatsiooni täitmine lasteaias

Karin Järv

Organisatsiooni areng

Kovisiooni väljaõpe ja rakendamine organisatsioonis

Marko Adamson

Organisatsiooni tegevuse analüüs

Marko Adamson

Organisatsiooni sisekliima ja toetav töökultuur

Marko Adamson

Ühise visiooni mõjuvõim organisatsioonis

Marko Adamson

Turvalised töösuhted kollektiivis

Marko Adamson

Praktiline ja mänguline meeskonnatöö

Marko Adamson

Enesejuhtimine

Konfliktide ennetamine ja lahendamine muutuste keskel

Marko Adamson

Õpetajate eneseanalüüs ja tööalaste eesmärkide seadmine

Marko Adamson

Emotsionaalsed ja keerulised kõnelused lapsevanematega

Marko Adamson

Koolitused lapsevanematele

Kas minu laps on kooliks valmis?

Karin Järv

2020/2021 õppeaasta

Toimunud avatud koolitused:

E-koolitus „HEV õppija õppetöö korraldamine ja õppematerjalide jõukohastamine“ 10.12.2021

“Lapse arengulugu ja depressioon”

“Nooruki käitumishäired ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire”

“Lapse arengulugu ja depressioon”

“Nooruki käitumishäired ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire”

“Autistlike eripäradega õpilane klassis”

 

Toimunud sisekoolitused:

“Praktiline ja mänguline meeskonnatöö koolitus”

“Turvalised töösuhted kollektiivis”

“Autistlike eripäradega laps lasteaiarühmas”

“Õppijakeskne õpetamine ehk tee ennast juhtiva õppimiseni”