E-õppepäev „Koolikiusaja ja vägivallatseja ning ohver – põhjused, märkamine, ravi ja toetus lastepsühhiaatri vaatenurgast“ 20.01.2023

Reigo Reppo SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku arst-õppejõud psühhiaater

E-õppepäeva ajaline kestvus on 5ak/h (10.00-14.30) Toimumiskoht (Zoom)

Koolikiusaja ja vägivallatseja ning ohver – põhjused, märkamine, ravi ja toetus lastepsühhiaatri vaatenurgast

Koolikiusaja ja vägivallatseja ning ohvri rollid ei teki üleöö, kuidas kujunevad vägivallatsejad ja ohvrid, kuidas märgata abivajavat last ning millega toetada selgitab koolitusel Tartu Ülikooli Kliinikumi laste ja noorte vaimse tervise keskuse juht lastepsühhiaater dr. Reigo Reppo.

Õppepäeva eesmärk

Õppepäeva eesmärk on lisada arusaamist laste ja noorukite agressiivsusest, käitumishäiretest ja väärkohtlemisest ning anda praktilisi nõuandeid lapse või nooruki aitamiseks.

E-õppepäev on suunatud kõigile lastega kokkupuutuvatele: õpetajatele, tugispetsialistidele, haridusjuhtidele, meditsiinitöötajatele ning lapsevanematele.

Õppe maht: 5 akadeemilist tundi (5 x 45 minutit).

E-õppepäeva teemad

 • Lapse arengulugu
 • Kiusamine, väärkohtlemine ja vägivald
 • Käitumishäired, agressiivne laps ja nooruk
 • Diagnostilised kriteeriumid, vägivallariski hinnang
 • Laste ja noorukite meeleoluhäirete avaldumine ning nende märkamine
 • Depressioon, ärevushäired ja ennastkahjustav käitumine
 • Vaimse tervise häirete käsitlus koolis ja mujal väljaspool tervishoiusüsteemi
 • Millist infot vajab psühhiaater koolilt ja/või Rajaleidjalt, kui laps tuleb vastuvõtule
 • Sekkumine, psühhosotsiaalne toetus, ravi ja igapäevased praktilised sammud
E-õppepäeva lektor, kogenud laste- ja noorukite psühhiaater Reigo Reppo, vastab koolitusel küsimustele Teile muret valmistavate laste ja noorukite kohta. Küsimuste esitamisel palume järgida konfidentsiaalsus- ja andmekaitse põhimõtteid.
 

Õpiväljund

Õppepäeva läbinu:

 • märkab tunnuseid, mis võivad viidata lapse emotsionaalse toimetuleku halvenemisele ja vaimse tervise häiretele
 • märkab vägivalla ja väärkohtlemise tunnuseid
 • tunneb võimalusi ja sekkub oskuslikult lapse aitamiseks
 • teab millal ja kuhu pöörduda professionaalse abi saamiseks.
 • teab millist informatsiooni vajab psühhiaater koolilt ja/või Rajaleidjalt, kui laps tuleb vastuvõtule

Reigo Reppo

reigo.reppo@adamsonkoolitus.com

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi laste ja noorukite vaimse tervise keskuse juht

Laste ja noorukite psühhiaater

Isa

Psühhiaatriks ning psühhiaatrina kasvamisel on arengu kütuseks olev uudishimu muutnud oma vormi ja sihti: kui esialgu oli edasiviiv jõud hämmeldus, kuidas füüsilised rakud on osalised metafüüsiliste ideede tekkimisel, siis hiljem on praktiline töö patsientidega juhtinud küsima, et millise elu loo iga konkreetne patsient vastuvõtule kaasa võtab. Tasapisi on süvenenud arusaam, et lähedase õigel hetkel öeldud hea sõna on sageli suurema jõuga, kui psühhiaatri määratud raviskeem...

GRUPP TÄIS

84€