E-õppepäev „Lastepsühhiaater nõustab: liikumine kui vaimse tervise häirete ravim“ 13.10.2023

Reigo Reppo - Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku arst-õppejõud, psühhiaater

Koolituse ajaline kestvus on 5ak/h (10.00-14.15)

On üldteada, et liikumine on tervisele kasulik, kuid kas vähenenud füüsiline aktiivsus võib olla vaimse tervise probleemide kasvu põhjuseks ning kas liikumine võiks olla ravimiks vaimse tervise häirete puhul? Tartu Ülikooli Kliinikumi Laste ja noorukite vaimse tervise keskuse juht, lastepsühhiaater dr. Reigo Reppo räägib koolitusel liikumise ja vaimse tervise seostest ning annab soovitusi, kuidas lastega tegelevad spetsialistid võiks liikumise kaudu nii laste kui ka enese vaimset tervist toetada.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on anda teadmisi füüsilise aktiivsuse ja vaimse tervise seostest ning jagada nõuandeid, kuidas liikumisega vaimset tervist toetada.

Koolitus on suunatud laste ja noorukitega tegelevatele spetsialistidele ning teistele vaimsest tervisest huvitatutele.

Õppe maht: 5 akadeemilist tundi (5 x 45 minutit).

Koolituse teemad

  • Mis on kehaline aktiivsus ja kuidas see meie kehale mõjub
  • Hormoonid, virgatsained, retseptorid – mida näitavad teadusuuringud kehalise aktiivsuse ja vaimse tervise seoste kohta
  • Laste ATH (aktiivsus- ja tähelepanuhäire) ning sport - kas hüpikud peaks rohkem hüppama
  • Positiivne ja negatiivne stress – kas sportlased põevad depressiooni
  • Vaimse tervise häirete mõju füüsilisele aktiivsusele - läbipõlemise tunnused ja milliseid ohumärke märgata
  • Lastepsühhiaatri liikumise retsept ja igapäevased praktilised soovitused - kes, kuidas ja kui palju võiks liikuda

 

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

  • teab miks kehaline aktiivsus on vaimse tervise seisukohast oluline
  • teab, mis on positiivne ja negatiivne stress
  • märkab tunnuseid lapse liikumisharjumustes, mis võivad viidata vaimse tervise häiretele
  • oskab anda liikumissoovitusi erinevatele vanusegruppidele

Koolitaja: Reigo Reppo

reigo.reppo@adamsonkoolitus.com

Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku Laste ja noorukite vaimse tervise keskuse juht, arst-õppejõud, laste ja noorukite psühhiaater, isa.

Käitumishäired on kindlasti kõige huvitavam osa laste- ja noorukitepsühhiaatriast, millel on põnev ühisosa erinevate erialadega, nagu kohtupsühhiaatria, kriminoloogia, pedagoogika jne. Kuidas ikkagi juhtub, et mõned inimesed ei kohane ühise elu reeglitega, satuvad pidevalt pahandustesse või panevad toime rõlguseid, millest rääkiminegi raske tundub? Koolituspäeval vaatame käitumisraskustega laste toimetulekule otsa sooja ja uuriva pilguga, ikka selleks, et Eesti vanglad kuulajate abiga tulevikus tühjemad oleksid.

 

GRUPP TÄIS

84€

REGISTREERU E-KOOLITUSELE