HEV õpilane klassis: õppetöö ja -materjalide jõukohastamine – praktiline töötuba 

Kaasava hariduse õpetajakoolitus

Koolituse ajaline kestvus: 6ak/h.
Koolituse toimumise aeg: 3.05.2024, kell 10-15.
Koolituse toimumise koht: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn.

HEV õpilane klassis: õppetöö ja -materjalide jõukohastamine – praktiline töötuba

Õpetaja ülesanne on luua hariduslike erivajadustega (HEV) õpilasele teistega võrdsed võimalused ning eemaldada takistused, mis piiravad õppimist. Kuid kuidas seda teha? Praktilises töötoas antakse ülevaade õppetöö sisu ja vormi kohandamise võimalustest ning tehakse läbi erinevaid õppematerjalide jõukohastamise harjutusi. Töötoa läbiviija Mari Peets on eripedagoog, klassiõpetaja ja lektor ning hariduslike erivajadustega lapse ema, kellel on pikaajaline kogemus HEV õpilastele tavaklassi õppematerjalide jõukohastamises.

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele koheselt rakendatavaid praktilisi soovitusi õppetöö kohandamiseks ning tavaklassi õppematerjalide jõukohastamiseks HEV õpilastele sobivaks.

Koolitus on suunatud õpetajatele, abiõpetajatele, tugispetsialistidele ning lapsevanematele.

Õppe maht: 6 akadeemilist tundi (6 x 45 min)

Koolituse teemad

I Õppetöö jõukohastamine HEV õpilasele

 • Kohandamine võrdse kohtlemise printsiibina
 • Kohandused õppetöö sisus ja vormis
 • Kohandamine vs lihtsustamine
 • Kohandused õppe mahus ja tempos
 • Kohandused uue materjali esitamisel
 • Kohandused teadmiste kontrollis
 • Kohandused iseseisvates töödes
 • Kohandused grupitöödes

II Praktiline töö -  õppematerjali jõukohastamine tavaklassi materjalide näitel

 • Õpikutekstide kohandamine
 • Visualiseerimine – mõttekaardid, skeemid, tabelid
 • Sobivad harjutuste liigid
 • Lünkkonspekt
 • Kordamisküsimused

Õpiväljund

Töötoa läbinu:

 • mõistab õppetöö kohandamise võrdse kohtlemise printsiipi
 • arvestab õppetöö planeerimisel HEV õpilase eripäradega
 • toetab HEV õpilast õppetöös ning kohandab õppetöö HEV õpilasele sobivaks
 • kohandab õppematerjalid HEV õpilasele sobivaks
 • korraldab HEV õpilase teadmiste kontrolli HEV õpilase eripärasid arvestavalt


Koolituse tagasiside oktoobris 2023

- "Jäin koolituse sisuga väga rahule Vastas ootustele, ometigi üks lektor annab töövahendid ja teostab praktika."
- "Tugispetsialistina tegelen pidevalt kohandamisega, aga hea oli näha-kuulda ka teiste variante. Pani mõtted liikuma."
- "Sain väga palju teadmisi ja praktilisi võtteid."
- "Kohe näha, et tal on isiklik kokkupuude materjalide kohandamisega, sisemine motivatsioon aidata, mõelda teistmoodi. Loodan, et süstis ka meie õpetajatesse seda."
- "Sisu läbimõeldud ja kuulajale väga arusaadavaks tehtud. Eriti meeldisid näited elust endast."
- "Väga südamesse minev koolitus."
- "Nagu eelnevalt öeldud oli koolitaja väga kompetentne ja oskas (üsnagi keerulise teema) kuulajale väga lihtsalt ja ladusalt edastada. Sain teada palju sellist, millele varem ei osanud tähelepanu pöörata. Samas ka kinnitust sellele, et olen üsna õigeid asju teinud töös eriliste lastega."

Koolitaja: Mari Peets

mari.peets@adamsonkoolitus.com

Tallinna Euroopa Kooli õppejuht, õpetaja ja eripedagoog, Tallinna Ülikooli autismipedagoogika lektor, autismispektri häirega poja ema.

„Selle lapse kuulmisel pole midagi viga ... aga kas keegi teiega autismist on rääkinud?“ küsis minult kümme aastat tagasi audioloog, kelle juurde perearst mind mu 2-aastase pojaga oli suunanud. Nendest sõnadest algas minu teekond erilise lapse kasvatamisel, mis on aastate jooksul muutnud mind paremaks inimeseks, paremaks emaks ja paremaks õpetajaks. Oluliseks osaks sellest teekonnast ongi minu jaoks saanud „autismist rääkimine“ ehk oma kogemuste jagamine küllaltki eriliselt positsioonilt: hariduslike erivajadustega õpilaste õpetajana, kes näeb oma tööd läbi lapsevanema tingimusteta armastuse prisma.

Viimasel ajal huvitab mind süvitsi käitumisraskustega õpilase toetamise teema, milles lähtun Dr Ross Greene'i CPC (Collaborative and Cooperative Solutions) meetodist.

 

OSALUSTASU JA REGISTREERIMINE

125€

  Kes maksab arve?