E-õppepäev „Koolilapse ja nooruki aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH), depressioon ja ärevushäire ning enesevigastamine – märkamine, ravi ja toetus“

Dr Reigo Reppo Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku Laste ja noorukite vaimse tervise keskuse juht ja psühhiaater.

Koolituse ajaline kestvus on 5ak/h

Koolituse toimumise aeg: 12.01.2024, kell 10-14.15.
Koolituse toimumise koht: veebikeskkond Zoom. 

Koolilapse ja nooruki aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH), depressioon ja ärevushäire ning enesevigastamine – märkamine, ravi ja toetus

Depressiooni ja ärevushäirete kulgu mõjutab oluliselt, kui kiiresti saadakse probleemide korral abi, samas näitavad uuringud, et paljudel lastel Eestis ei ole oma muredest kellegagi rääkida ning täiskasvanutel napib teadlikkust hädas lapse märkamiseks ning toetamiseks. „Raskele depressioonile eelneb tõenäoliselt periood, kus toimetulek on juba alanenud, kuid noor veel näiliselt jaksab, aga samas ilmnevad väikesed vihjed emotsionaalse toimetuleku olulisest halvenemisest,” selgitab Tartu Ülikooli Kliinikumi laste ja noorte vaimse tervise keskuse juht lastepsühhiaater dr. Reigo Reppo.


Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on parendada arusaamist ATH-st, depressioonist, ärevushäiretest ning ennastkahjustavast käitumisest ning jõustada osalejaid teadmiste ja oskustega laste ja noorukitega tegelemisel.

Koolitus on suunatud kõigile laste ja noorukitega kokkupuutuvatele: õpetajatele, huvijuhtidele, tugispetsialistidele, haridusjuhtidele, meditsiinitöötajatele ning lapsevanematele.
 

Õppe maht: 5 akadeemilist tundi (5 x 45 minutit).

Koolituse teemad

 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäire (ATH) ning vaimne tervis
 • Depressioon ja ärevushäire – olemus ja põhjused
 • Ennastkahjustav käitumine – mis see on ja kuidas sellega toime tulla
 • Laste ja noorukite meeleoluhäirete avaldumine ning nende märkamine
 • Suitsidaalsus – riski tunnused ja sekkumine
 • Diagnostilised kriteeriumid, vägivallariski hinnang
 • Millist infot vajab psühhiaater koolilt, kui laps tuleb vastuvõtule
 • Sekkumine, psühhosotsiaalne toetus, ravi ja igapäevased praktilised sammud


Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • teab ATH, ärevushäire ja depressiooni tunnuseid ning oskab neid märgata
 • arvestab lapse ja noorukiga tegelemisel tema vaimse tervise eripäradega
 • teab millised võimalused on sekkumiseks ja toetuseks
 • teab, millist infot vajab psühhiaater koolilt, kui laps tuleb vastuvõtule
 • teab millal ja kuhu pöörduda professionaalse abi saamiseks.

Koolituse lektor, kogenud laste- ja noorukite psühhiaater Reigo Reppo, vastab koolitusel küsimustele Teile muret valmistavate laste ja noorukite kohta. Küsimuste esitamisel palume järgida konfidentsiaalsus- ja andmekaitse põhimõtteid.

Koolitaja: Reigo Reppo

reigo.reppo@adamsonkoolitus.com

Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku Laste ja noorukite vaimse tervise keskuse juht, arst-õppejõud, laste ja noorukite psühhiaater, isa.

Psühhiaatriks ning psühhiaatrina kasvamisel on arengu kütuseks olev uudishimu muutnud oma vormi ja sihti: kui esialgu oli edasiviiv jõud hämmeldus, kuidas füüsilised rakud on osalised metafüüsiliste ideede tekkimisel, siis hiljem on praktiline töö patsientidega juhtinud küsima, et millise elu loo iga konkreetne patsient vastuvõtule kaasa võtab. Tasapisi on süvenenud arusaam, et lähedase õigel hetkel öeldud hea sõna on sageli suurema jõuga, kui psühhiaatri määratud raviskeem..

 

Osalustasu ja registreerimine

84€

Error: Contact form not found.