Õpetaja kutse taotlemise seminar 

Õppemaht: 10 akadeemilist tundi.
Seminari toimumise ajad: 10.05.; 24.05.; 5.07.; 23.08.; 20.09.2024, kell 12.00-13.30
Koolituse toimumise koht: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn.

Õpetaja kutse taotlemise seminar

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (§74¹ lg 4) sätestab põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuded, milleks on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja selle alusel kehtestatud nõuetele.

Praktilisel seminaril anname ülevaate põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja kvalifikatsiooninõuetest ning täidame üheskoos vajalikud dokumendid õpetajakutse (õpetaja, tase 7) taotlemiseks.

Seminari eesmärk on toetada osalejat õpetajakutse taotlemisel; anda ülevaade vajalikest dokumentidest ning aidata dokumente täita.

Seminar on suunatud kõigile, kes soovivad õpetajakutset taotleda (õpetaja, tase 7) ning kellel on täidetud õpetajakutse taotlemiseks vajalikud eeltingimused. Seminaril osalemise eeldus on  isikliku sülearvuti olemasolu.

Seminari kestus on 10 akadeemilist tundi.

Seminari teemad

 • Õpetaja kvalifikatsiooninõuded ja seadusandlus
 • Õpetajakutse
 • Õpetajakutse taotlemise eeltingimused:
  1) Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud töökogemus õpetajana;
  2) õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastav haridustase;
  3) taotletava kutse kompetentsusnõuetega seotud enesetäiendus;
  4) eesti keelest erineva emakeelega taotlejatel keeleseadusest ja selle alusel kehtestatud määrusest tulenevalt eesti keele oskus B2/C1 tasemel.
 • Kutsekirjeldus
 • Kutset läbivad kompetentsid, kohustuslikud ja valitavad kompetentsid
 • Õpetajakutse taotlemiseks esitatavad dokumendid
 • Õpetajakutse kompetentsuse hindamisviisid ja -standardid
 • Avalduste ja dokumentide vastuvõtu kohad ja tähtajad ning esitamise viisid
 • Hindamiste toimumise ajad
 • Kutse taotlemise maksumus

Õpiväljundid

Seminari läbinu:

 • teab õpetaja kvalifikatsiooninõudeid
 • teab õpetajakutse taotlemise eeltingimusi
 • teab millised dokumendid on vajalikud õpetajakutse taotlemiseks
 • oskab täita ja esitada õpetajakutse taotlemiseks vajalikke dokumente
 • on valmis taotlema õpetajakutset

Juhendaja: Marko Adamson (õpetaja ja haridusjuht)

Osalustasu ja registreerimine

300€

  Kes maksab arve?