Koolitus „Laste ja noorukite käitumishäired ja ennastkahjustav käitumine“

Reigo Reppo SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku arst-õppejõud psühhiaater

Koolituse ajaline kestvus on 5ak/h

Laste ja noorukite käitumishäired ja ennastkahjustav käitumine

Ehkki objektilt erinevad, väljendavad nii käitumishäired kui ka ennastkahjustav käitumine vägivalda. Koolitusel selgitame kuidas käitumishäired ning selles peituv agressiivsus ja ennastkahjustav käitumine on ühe mündi kaks külge ning kuidas sekkumistega on võimalik mõjutada mõlemat. Õpime nägema häiriva ja pelutava käitumise taga abi vajavat last, kes on hädas enda ja oma tunnetega ning jagame teadmisi ning oskusi abi vajava lapse probleemide märkamiseks ning aitamiseks.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on jõustada osalejaid teadmistega käitumishäiretest ja ennastkahjustavast käitumisest ning anda oskusi abi vajava lapse probleemide märkamiseks ja aitamiseks.

Koolitus on suunatud kõigile laste ja noorukitega kokkupuutuvatele: õpetajatele, tugispetsialistidele, haridusjuhtidele, meditsiinitöötajatele ning lapsevanematele.

Õppe maht: 5 akadeemilist tundi (5 x 45 minutit).

Koolituse teemad

 • Milliseid erinevaid häireid termin „käitumishäired“ sisaldab
 • Käitumishäirete põhjused ja riskifaktorid
 • Diagnostilised kriteeriumid, vägivallariski hinnang
 • Täiskasvanute roll lapse arengu toetamisel erinevatel arenguetappidel
 • Trauma ning selle mõju isiksusele ja käitumisele
 • Laste meeleoluhäirete avaldumine, depressiooni erinevad vormid
 • Ennastkahjustav käitumine – mis see on ja kuidas sellega toime tulla
 • Kuidas kõurikutega tegelda
 • Sekkumine, psühhosotsiaalne toetus
 • Ravi ja igapäevased praktilised sammud
 • Suitsidaalsus – riski tunnused ja sekkumine

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • oskab eristada vallatust ja eakohast mässumeelsust käitumishäiretest
 • teab käitumishäirete diagnostilisi kriteeriume
 • märkab tunnuseid, mis võivad viidata lapse või nooruki ennastkahjustavale käitumisele
 • teab võimalusi abi vajava lapse või nooruki aitamiseks
 • sekkub oskuslikult lapse või nooruki aitamiseks
 • teab millal ja kuhu pöörduda professionaalse abi saamiseks.

Koolituse lektor, kogenud laste- ja noorukite psühhiaater Reigo Reppo, toob koolitusel näiteid reaalsetest juhtumitest ning koolitusel on võimalik muuhulgas esitada küsimusi Teile muret valmistavate laste kohta. Küsimuste esitamisel palume järgida konfidentsiaalsus- ja andmekaitse põhimõtteid.

Koolitaja: Reigo Reppo

reigo.reppo@adamsonkoolitus.com

Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku Laste ja noorukite vaimse tervise keskuse juht, arst-õppejõud, laste ja noorukite psühhiaater, isa.

Käitumishäired on kindlasti kõige huvitavam osa laste- ja noorukitepsühhiaatriast, millel on põnev ühisosa erinevate erialadega, nagu kohtupsühhiaatria, kriminoloogia, pedagoogika jne. Kuidas ikkagi juhtub, et mõned inimesed ei kohane ühise elu reeglitega, satuvad pidevalt pahandustesse või panevad toime rõlguseid, millest rääkiminegi raske tundub? Koolituspäeval vaatame käitumisraskustega laste toimetulekule otsa sooja ja uuriva pilguga, ikka selleks, et Eesti vanglad kuulajate abiga tulevikus tühjemad oleksid.

 

Küsi hinnapakkumist