Koolitus “Organisatsiooni sisekliima ja toetav töökultuur”

Meeskondlik arenemine läbi positiivsete suhete ja selge kommunikatsiooni

Koolituse ajaline kestvus on 4ak/h

Organisatsiooni sisekliima ja toetav töökultuur

Organisatsiooni kultuuri muutmiseks on vaja käivitada rida protsesse - sotsiaalseid toimemehhanisme -, mis muudavad tõekspidamisi ja inimeste käitumist lõpptulemusi otseselt mõjutades.
Sellel koolitusel loome uue, tegelikkusel põhineva kultuurimuutuse raamistiku, mis loob ja kinnistab kultuurimuustuse elluviimise mõtteviisi.
Koolituse lähtealus on lihtne: kui Teie eesmärgiks on kvaliteetne elluviimine, siis toimub sellega koos ka kultuurimuutus. Selle raamistiku kasutamiseks ei lähe Teil vaja ulatuslikku ja keerulist teooriat või personaliuuringut. Vaja on muuta inimeste käitumist nii, et nende tegevus oleks tulemuslik.


Koolituse eesmärk

Koolituse läbinu teab, millest oleneb organisatsiooni töökultuur ning oskab luua ennast ja kolleege toetavat õhkkonda.

Koolitus on suunatud organisatsiooni liikmetele, kes puutuvad igapäevaselt kokku vajadusega muutusteks organisatsiooni kultuuris ning soovivad praktilisi oskusi, et luua ja hoida toetavat töökultuuri.

Õppe maht: 4 akadeemilist tundi (4 x 45 minutit)

Koolituse teemad

 • Organisatsiooni kultuur ja identiteet
 • Sõnastatud eesmärgid ja väärtused versus tegelikud normid ja hoiakud
 • Töökultuuri seos tööstressi ja läbipõlemisega
 • Teadlik toetava töökultuuri loomine
 • Konkurents ja koostöö
 • Ühtne ja eesmärgipärane tegutsemine
 • Muutustega toimetulek ja konfliktide lahendamine
 • Konstruktiivne tagasiside ja toetus

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • teab milles väljendub organisatsiooni töökultuur
 • teab millised on tema võimalused mõjutada töökultuuri
 • oskab kasutada meetodeid koostöö parendamiseks
 • juhib teadlikult enda reaktsioone ning oskab kolleege toetada

Koolitusel analüüsime elulisi ja konkreetseid organisatsiooni situatsioone ning õpime kasutama lahendustele suunatud tehnikaid.

Koolitaja: Marko Adamson

Küsi hinnapakkumist