„Autistlike eripäradega õppija kutsekoolis“

"Autistlike eripäradega õppija kutsekoolis"

Koolituse eesmärk
Praktilise ja puudutava koolituse eesmärgiks on jõustada osalejaid teoreetiliste teadmiste ja praktiliste näidetega autistlike eripärade ning toimivate autismipedagoogiliste võtete kohta.

Koolitus on suunatud kutsekoolide õpetajatele, tugispetsialistidele, ja haridusjuhtidele.

Koolituse maht: 6 akad. tundi (6 x 45 min), tavapäraselt kell 10-15.

Koolituse teemad

I Autismi olemus
Autism kui neuroloogiline eripära:

 • Sotsiaalse suhtlemise eripärad
 • Kõnearengu eripärad
 • Rutiinilembus ja korduvad käitumismustrid
 • Sensoorne ülitundlikkus
 • Emotsionaalse eneseregulatsiooni eripärad
 • Intensiivsed huvid ja detailimälu

II Autismipedagoogika

Keskkonna kohandamine ASH õpilase vajadustest lähtuvalt:

 • Õpetaja jaatav häälestus
 • Ruumilise õpikeskkonna kohandamine
 • Struktuuril põhinev õpetamine
 • Õpetamismeetodite kohandamine
 • Toetav distsipliin
 • Sotsiaalsete oskuste arendamine
 • Koostöö perega ja tugiisiku kaasamine

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • mõistab autistlike eripärade põhjuseid ja funktsioone
 • väärtustab autistliku mõttelaadi tugevusi
 • kohandab keskkonna autistlike eripäradega õppijale sobivaks
 • teab kuidas kohandada õpetamismeetodeid autistlikule õppijale sobivaks
 • kohandab enda käitumist enne, kui proovib muuta autistliku õppija oma
 • rakendab toetavat distsipliini
 • toetab autistlike eripäradega õppijat sotsiaalsete suhete loomisel ja hoidmisel

Koolitusel räägime elulistest näidetest ning jagame teadmisi ja kogemusi praktiliste lahenduste leidmiseks.

Mõned väljavõtted Tartu Rakenduslikus Kolledžis toimunud koolituse tagasisidest:

 1. "Väga hästi ülesehitatud ja sisukas koolitus. Vajalik kõikidele õpetajatele. Palju praktilisi näiteid."
 2. "Koolituselt sain palju uusi teadmisi, meeldis, et koolitusel oli teooria seotud tihedalt praktikaga. Meeldisid illustreerivad näited."

 3. "Koolitus oli väga päevakohane, paraja pikkusega ja lektor kaasas kuulajaid enda vestlusesse. Koolitus hõlmas nii loengut, videot, arutelu, näiteid."

 4. "Hea on kuulata koolitajat, kellel on endal praktilised kogemused ja teab millest räägib."

 5. Kuidas olete rahul koolituse sisuga? "Ülivõrdes!! Milline professionaalsus! Väga loogiline, selge, rikkalike näidetega, hästi arusadav ja jälgitav, huvitav! Väga kasulikud olid õppematerjalide kohandamise näited!"

Koolitaja: Mari Peets

mari.peets@adamsonkoolitus.com

Tallinna Euroopa Kooli õppejuht, õpetaja ja eripedagoog, Tallinna Ülikooli autismipedagoogika lektor, autistliku noore ema.

„Selle lapse kuulmisel pole midagi viga ... aga kas keegi teiega autismist on rääkinud?“ küsis minult kuusteist aastat tagasi audioloog, kelle juurde perearst mind mu 2-aastase pojaga oli suunanud. Nendest sõnadest algas minu teekond erilise lapse kasvatamisel, mis on aastate jooksul muutnud mind paremaks inimeseks, paremaks emaks ja paremaks õpetajaks. Oluliseks osaks sellest teekonnast ongi minu jaoks saanud „autismist rääkimine“ ehk oma kogemuste jagamine küllaltki eriliselt positsioonilt: hariduslike erivajadustega õpilaste õpetajana, kes näeb oma tööd läbi lapsevanema tingimusteta armastuse prisma.

Viimasel ajal huvitab mind süvitsi käitumisraskustega õpilase toetamise teema, milles lähtun Dr Ross Greene'i CPC (Collaborative and Cooperative Solutions) meetodist.

 

Küsi hinnapakkumist