Koolitus „HEV õpilane klassis: käitumine, õppetöö jõukohastamine ja koostöö“

Kaasava hariduse õpetajakoolitus

Koolituse ajaline kestvus on 6ak/h

HEV õpilane klassis: käitumine, õppetöö jõukohastamine ja koostöö

Miski ei kõiguta õpetaja enesekindlust enam, kui probleemse käitumisega õpilane. Miski ei tekita ka lapsevanemas suuremat abituse tunnet, kui pidevad signaalid koolist lapse halva käitumise kohta. Kuidas jõuda koostööle ja toetada õpilast käitumis- ning suhtlemisoskuste omandamisel?

Koolituse eesmärgiks on jõustada osalejaid teoreetiliste teadmistega käitumisena avalduvate neuroloogilste eripärade kohta ning praktiliste soovitustega õpikeskkonna ja õppetöö kohandamiseks käitumishäirete ning sotsiaalse suhtlemise eripäradega õpilaste toetamiseks.

Koolitus on suunatud õpetajatele, tugispetsialistidele, haridusjuhtidele ja lapsevanematele, kuid koolitusest saavad kasu ka teised haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistid KOV-ides.

Õppe maht: 6 akadeemilist tundi (6 x 45 minutit)

Koolituse teemad

 • Käitumisena avalduvad neuroloogilised eripärad
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäire
 • Autismispektri häire
 • Muud käitumuslikud eripärad
 • Õpetaja jaatav häälestus
 • Käitumine, kui suhtlemine
 • Reeglite kehtestamine ja tagajärgede rakendamine
 • Käitumise tugikava koostamine
 • Toimetulek ekstreemse negatiivse käitumisega
 • PLAAN B: Koostöine ja ennetav käitumisprobleemide lahendamise mudel
 • Sotsiaalsete oskuste õpetamise võimalused
 • Tugiisiku kaasamine - ootused ja ohukohad
 • Kooli ja kodu koostöö

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • oskab seostada käitumist võimalike neuroloogiliste eripäradega
 • mõistab probleemse käitumise põhjuseid
 • kohandab enda käitumist koostööks käitumishäiretega lapsega
 • rakendab toetavat distsipliini
 • oskab sõnastada reegleid ning rakendada sobivaid tagajärgi
 • koostab käitumise tugikava
 • koostab kriisiplaani ekstreemse negatiivse käitumisega toimetulekus
 • on valmis lahendama käitumisprobleeme ennetavalt ja koostöös õpilasega
 • aktsepteerib erinevaid sotsiaalse suhtlemise viise
 • on valmis toetama õpilast sotsiaalsete suhete loomisel ja hoidmisel
 • kaasab pere koostööle
 • on valmis koostööks tugiisiku või abiõpetajaga

Koolitusel räägime elulistest näidetest ning jagame teadmisi ja kogemusi praktiliste lahenduste leidmiseks ning koolitusel osalejate võimestamiseks.

Mari Peets

Tallinna Euroopa Kooli õppejuht, õpetaja, eripedagoog, Tallinna Ülikooli autismipedagoogika lektor, autistliku lapse ema.

mari.peets@adamsonkoolitus.com

„Selle lapse kuulmisel pole midagi viga ... aga kas keegi teiega autismist on rääkinud?“ küsis minult kümme aastat tagasi audioloog, kelle juurde perearst mind mu 2-aastase pojaga oli suunanud. Nendest sõnadest algas minu teekond erilise lapse kasvatamisel, mis on aastate jooksul muutnud mind paremaks inimeseks, paremaks emaks ja paremaks õpetajaks. Oluliseks osaks sellest teekonnast ongi minu jaoks saanud „autismist rääkimine“ ehk oma kogemuste jagamine küllaltki eriliselt positsioonilt: hariduslike erivajadustega õpilaste õpetajana, kes näeb oma tööd läbi lapsevanema tingimusteta armastuse prisma.

Viimasel ajal huvitab mind süvitsi käitumisraskustega õpilase toetamise teema, milles lähtun Dr Ross Greene'i CPC (Collaborative and Cooperative Solutions) meetodist.

Küsi hinnapakkumist