Koolikiusaja ja vägivallatseja ning ohver – põhjused, märkamine, ravi ja toetus lastepsühhiaatri vaatenurgast

Reigo Reppo SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku arst-õppejõud psühhiaater

Koolikiusaja ja vägivallatseja ning ohver – põhjused, märkamine, ravi ja toetus lastepsühhiaatri vaatenurgast

Koolikiusaja ja vägivallatseja ning ohvri rollid ei teki üleöö, kuidas kujunevad vägivallatsejad ja ohvrid, kuidas märgata abivajavat last ning millega toetada selgitab koolitusel Tartu Ülikooli Kliinikumi laste ja noorte vaimse tervise keskuse juht lastepsühhiaater dr. Reigo Reppo.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on lisada arusaamist laste ja noorukite agressiivsusest, käitumishäiretest ja väärkohtlemisest ning anda praktilisi nõuandeid lapse või nooruki aitamiseks.

Koolitus on suunatud kõigile lastega kokkupuutuvatele: õpetajatele, tugispetsialistidele, haridusjuhtidele, meditsiinitöötajatele ning lapsevanematele.

Õppe maht: 5 akadeemilist tundi (5 x 45 minutit).

Koolituse teemad

 • Lapse arengulugu
 • Kiusamine, väärkohtlemine ja vägivald
 • Käitumishäired, agressiivne laps ja nooruk
 • Diagnostilised kriteeriumid, vägivallariski hinnang
 • Laste ja noorukite meeleoluhäirete avaldumine ning nende märkamine
 • Depressioon, ärevushäired ja ennastkahjustav käitumine
 • Vaimse tervise häirete käsitlus koolis ja mujal väljaspool tervishoiusüsteemi
 • Millist infot vajab psühhiaater koolilt ja/või Rajaleidjalt, kui laps tuleb vastuvõtule
 • Sekkumine, psühhosotsiaalne toetus, ravi ja igapäevased praktilised sammud
Koolituse lektor, kogenud laste- ja noorukite psühhiaater Reigo Reppo, vastab koolitusel küsimustele Teile muret valmistavate laste ja noorukite kohta. Küsimuste esitamisel palume järgida konfidentsiaalsus- ja andmekaitse põhimõtteid.
 

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • märkab tunnuseid, mis võivad viidata lapse emotsionaalse toimetuleku halvenemisele ja vaimse tervise häiretele
 • märkab vägivalla ja väärkohtlemise tunnuseid
 • tunneb võimalusi ja sekkub oskuslikult lapse aitamiseks
 • teab millal ja kuhu pöörduda professionaalse abi saamiseks.
 • teab millist informatsiooni vajab psühhiaater koolilt ja/või Rajaleidjalt, kui laps tuleb vastuvõtule

Reigo Reppo

reigo.reppo@adamsonkoolitus.com

Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku Laste ja noorukite vaimse tervise keskuse juht, arst-õppejõud, laste ja noorukite psühhiaater, isa.

Käitumishäired on kindlasti kõige huvitavam osa laste- ja noorukitepsühhiaatriast, millel on põnev ühisosa erinevate erialadega, nagu kohtupsühhiaatria, kriminoloogia, pedagoogika jne. Kuidas ikkagi juhtub, et mõned inimesed ei kohane ühise elu reeglitega, satuvad pidevalt pahandustesse või panevad toime rõlguseid, millest rääkiminegi raske tundub? Koolituspäeval vaatame käitumisraskustega laste toimetulekule otsa sooja ja uuriva pilguga, ikka selleks, et Eesti vanglad kuulajate abiga tulevikus tühjemad oleksid.

Küsi hinnapakkumist