Koolitus „Autistlike eripäradega laps lasteaiarühmas“

Kaasava hariduse õpetajakoolitus

Koolituse ajaline kestvus on 6ak/h

Autistlike eripäradega laps lasteaiarühmas

Koolituse eesmärk

Praktilise ja puudutava koolituse eesmärgiks on jõustada osalejaid teoreetiliste teadmiste ja praktiliste näidetega autistlike eripärade ning toimivate autismipedagoogiliste võtete kohta.

Koolitus on suunatud lasteaiaõpetajatele, tugispetsialistidele, haridusjuhtidele ja lapsevanematele, kuid koolitusest saavad kasu ka teised haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistid KOV-ides.

Õppe maht: 6 akadeemilist tundi (6 x 45 minutit)

Koolituse teemad

I Autismi olemus

Autism kui neuroloogiline eripära:

 • Sotsiaalse suhtlemise eripärad
 • Kõnearengu eripärad
 • Rutiinilembus ja korduvad käitumismustrid
 • Sensoorne ülitundlikkus
 • Emotsionaalse eneseregulatsiooni eripärad
 • Intensiivsed huvid ja detailimälu

II Autismipedagoogika

Keskkonna kohandamine ASH lapse vajadustest lähtuvalt:

 • Õpetaja jaatav häälestus
 • Ruumilise õpikeskkonna kohandamine
 • Struktuuril põhinev õpetamine
 • Toetav distsipliin
 • Sotsiaalsete oskuste arendamine
 • Koostöö perega ja tugiisiku kaasamine

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • mõistab autistlike eripärade põhjuseid ja funktsioone
 • väärtustab autistliku mõttelaadi tugevusi
 • kohandab keskkonna autistlike eripäradega lapsele sobivaks
 • kohandab enda käitumist enne, kui proovib muuta autistliku lapse oma
 • rakendab toetavat distsipliini
 • toetab autistlike eripäradega last sotsiaalsete suhete loomisel ja hoidmisel
 • kaasab pere koostööle

Koolitusel räägime elulistest näidetest ning jagame teadmisi ja kogemusi praktiliste lahenduste leidmiseks ning koolitusel osalejate võimestamiseks.

Mari Peets

Tallinna Euroopa Kooli õppejuht, õpetaja, eripedagoog, Tallinna Ülikooli autismipedagoogika lektor, autistliku lapse ema.

mari.peets@adamsonkoolitus.com

„Selle lapse kuulmisel pole midagi viga ... aga kas keegi teiega autismist on rääkinud?“ küsis minult kümme aastat tagasi audioloog, kelle juurde perearst mind mu 2-aastase pojaga oli suunanud. Nendest sõnadest algas minu teekond erilise lapse kasvatamisel, mis on aastate jooksul muutnud mind paremaks inimeseks, paremaks emaks ja paremaks õpetajaks. Oluliseks osaks sellest teekonnast ongi minu jaoks saanud „autismist rääkimine“ ehk oma kogemuste jagamine küllaltki eriliselt positsioonilt: hariduslike erivajadustega õpilaste õpetajana, kes näeb oma tööd läbi lapsevanema tingimusteta armastuse prisma.

Viimasel ajal huvitab mind süvitsi käitumisraskustega õpilase toetamise teema, milles lähtun Dr Ross Greene'i CPC (Collaborative and Cooperative Solutions) meetodist.

Küsi hinnapakkumist