Koolitus „Emotsionaalsed ja keerulised kõnelused lapsevanematega“

Kaasava hariduse õpetajakoolitus

Koolituse ajaline kestvus on 5ak/h

Emotsionaalsed ja keerulised kõnelused lapsevanematega

Lapsevanematele on nende lapsed kalleim vara, laste mured ja rõõmud tekitavad tugevaid emotsioone ning kõike enda lastega seotut võetakse isiklikult. Lastega töötavates organisatsioonides on suhtlus lapsevanematega igapäevane ning vahel on vaja pidada kõnelusi, mis võivad kujuneda keerulisteks ja emotsionaalseteks. Koolitus on välja töötatud selleks, et võimestada koolitusel osalejaid praktiliste teadmiste ja oskustega keerulisteks kõnelusteks.

Koolituse eesmärk

Koolituse läbinu oskab keerulistel kõnelustel lapsevanematega kasutada lahendustele suunatud kommunikatsioonimeetodeid.

Koolitusele on oodatud õpetajad, haridusjuhid, meditsiinitöötajad, huvijuhid ja teised, kel tuleb oma töös vestelda lapsevanematega.

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

  • viib kõnelused läbi planeeritult, loob eeldused avatud ja usalduslikuks vestluseks
  • seab kõnelustele eesmärgid, mis on realistlikud ja lahendustele orienteeritud
  • kasutab avatud kommunikatsiooni meetodeid, teab, mis pärsib ja soodustab suhtlust
  • säilitab enesekontrolli konfliktses olukorras ning arvestab vestluspartneri emotsionaalse seisundiga
  • tunneb „alati ja mitte kunagi“ põhimõtteid, teab mida öelda ja mida ütlemata jätta
  • väldib konflikti võitmise suhtumist ja keskendub kõigile sobivate lahenduste leidmisele
  • analüüsib ennast suhtlejana, teab enda tugevusi ja nõrkusi, mida arendada
  • teab millal ja kuhu abi saamiseks pöörduda.


Koolitusel analüüsime konkreetseid situatsioone, õpime kasutama praktilisi meetodeid tõhusaks kommunikatsiooniks ning mängime läbi elulised kõnelused erinevates rollides.  

Koolitaja: Marko Adamson

Küsi hinnapakkumist