Koolitus “Kovisiooni väljaõpe ja rakendamine organisatsioonis”

Meeskondlik arenemine läbi positiivsete suhete ja selge kommunikatsiooni

Koolituse ajaline kestvus on 6ak/h

Organisatsioonid on pidevas välis- ja sisekeskkonnast mõjutatud muutustes, millega toimetulek sõltub organisatsiooni liikmete valmisolekust ning motiveeritusest. Sageli on lahendused olemasolevate oskuste ja teadmiste näol organisatsioonis olemas, vaja on vaid praktilisi tehnikaid koostööks ja kompetentsi jagamiseks. Kovisioon on organisatsiooni kaasav ja selle ressursse efektiivselt kasutav arengumeetod, mis võimaldab organisatsiooni liikmetel olemasolevaid kompetentse tõhusalt rakendada ning muutuste protsesse juhtida.

Koolituse eesmärk

Koolituse läbinu oskab kasutada kovisioonitehnikaid organisatsiooni kaasamiseks soovitud muutuste elluviimisel.

Koolitus on suunatud organisatsiooni liikmetele, kes puutuvad igapäevaselt kokku vajadusega muutusteks organisatsioonis ning soovivad praktilisi oskusi, et paremini kaasata kolleege organisatsiooni arendamisse.

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • kasutab kovisiooni meetodeid koostööks ja organisatsiooni arenguks süsteemselt ja tulemuslikult
 • oskab kovisioonigruppe luua ja töös hoida struktureeritud formaadina
 • oskab stimuleerida diskussiooni ning kaasata grupi liikmeid aktiivseteks osalejateks
 • arvestab parimate lahenduste leidmisel arvamuste paljususe ja erinevustega
 • juhib teadlikult grupiprotsesse ja oskab ennetada ja lahendada grupisiseseid pingeid
 • loob avatud ja usaldusliku õhkkonna kovisioonigruppides ja organisatsioonis tervikuna
 • kasutab kovisioonitehnikaid ideede loomiseks ja varjatud kompetentsi rakendamiseks
 • oskab luua ühtset arusaama ja tegutsemist kiiremaks ning jätkusuutlikuks arenguks

Koolitusel analüüsime elulisi ja konkreetseid organisatsiooni situatsioone ning õpime kasutama kovisioonitehnikaid lahenduste leidmiseks.

Koolitaja: Marko Adamson

Küsi hinnapakkumist

  Tagasiside koolitusele

  Marko oskab võimatuna näivate suhtepundarde harutamise ja lootusetute olukordade lahendamise võimalikuks muuta. Hea suhtlejana ja veel parema kuulajana tabab koolitaja lennult koolitusgrupi tegelikke probleeme ja vajadusi. Veebiuputuse perioodil ehk üleüldises kaugtöö kaoses oskas Marko ka pikki veebikoolitusi sellisel moel läbi viia, et kellelgi ei kadunud huvi ega tekkinud tahtmist liinilt lahkuda. Kõik soovisid mõtteid jagada ja inimesi ka kuulati. Koolitaja tugev külg on konkreetsus, täpsus, lihtsus ja reeglite selgitamine ning nendest kinni pidamine. Tegemist on koolitusega, kus päriselt midagi õpitakse ja millest on tõepoolest abi, sest kõik toimub heatahtlikus ja üksteist toetavas õhkkonnas. Aitäh!

  Mustvee Valla Hariduse Tugikeskus

  Juhataja Riina Koolmeister