Tehisaju (AI) võimalused ja väljakutsed hariduses (6 akad t)

Triinu Pihus

Koolitus "Tehisaru (AI) võimalused ja väljakutsed hariduses"

Tehisintellekt on tulnud, et jääda, ning seda ka hariduses. Õpetajad ja õpilased seisavad taas väljakutsete ees ning peavad otsustama, kuidas hakkab tehisaju areng muutma õppimist ja õpetamist. Kas tegu on akadeemilist ebaausust toetava tööriistaga või hoopis suurepärase abivahendiga õppimise tõhustamiseks ning õppija teadmiste arendamiseks? Kuidas võiks olla tehisintellekti võimalused kaasatud õppetöösse ning millised on eetilised piirangud?

Koolitusel tutvub osaleja tehisintellekti tööpõhimõtetega ning õpib koostama juhiseid tehisintellekti eetiliseks kasutamiseks enda koolis ja õppetöös. Praktiliste tegevuste kaudu õpitakse tundma erinevaid tehisintellekti abil töötavaid rakendusi, mis võivad tõhustada õpetaja igapäevaseid ülesandeid, kuid arendada ka õpilaste oskusi tänapäevases muutuvas tehnoloogilises keskkonnas toimetulekuks ning tehisintellekti kasutamiseks enda teadmiste ja oskuste arendamisel.

Koolituse eesmärgiks on on parandada õpetajate teadlikkust tehisintellekti tööpõhimõtetest ja piirangutest ning õppida kujundama koolisiseseid kokkuleppeid tehisaju kasutamiseks. Praktiliste ülesannete abil õpitakse tundma ja kasutama erinevaid tehisintellektil põhinevaid tööriistu, mida aitavad tõhustada nii õpetaja enda tööd kui ka arendada õpilaste oskusi tänapäevase tehnoloogia kasutamisel.

Koolitusele on oodatud õpetajad, haridustehnoloogid, koolijuhid ja muud huvilised, kellel tuleb kokku puutuda tehisintellekti kasutamisega hariduses ja õppetöös.

Õppe maht: 6 akadeemilist tundi (6 x 45 min)

Koolituse praktiliste harjutuste tegemiseks palume kaasa võtta sülearvuti. 

Koolituse teemad ja praktilised harjutused

1: Tehisaju võimalused, väljakutsed ja eetiline kasutamine

 • Sissejuhatus tehisintellekti olemusse ning tööpõhimõtetesse, kuidas erineb tekstirobot otsingumootorist.
 • Kuidas seada õpilastele piire tehisaju kasutamiseks õppetöös
  Rühmatöö: tehisintellekti õppetöös kasutamise põhimõtete väljatöötamine.

2: Tehisaju õpetaja assistendina

 • Kuidas saab tehisintellekt õpetajat aidata, tutvumine erinevate õpetajatööd tõhustavate tehisintellekti platvormide ja rakendustega.
  Praktilised harjutused tehisintellekti tööriistadega.

3: Tehisaju kasutamine õppetöös

 • Kuidas saavad õpilased tehisintellekti tööriistu eetiliselt kasutada, tehisintellekti vahendid õpilastele.
 • Milliseid ülesandeid luua õpilastele tehisaju kasutamiseks.
  Rühmatöö: õpiülesande loomine tehisintellekti eetilise kasutamise harjutamiseks.

Õpiväljundid Koolituse läbinu:

 • teab, kuidas töötavad tehisintellektil põhinevad tekstirobotid;
 • on tutvunud võimalustega tehisintellekti kasutamiseks õppetöös;
 • mõistab, mille poolest erineb tehisintellekti tekstirobot otsingumootorist;
 • oskab koostada tehisintellekti kasutamise põhimõtteid kooliperele;
 • teab, kuidas kasutada tehisintellekti õpetaja assistendina;
 • julgeb kasutada erinevaid tehisintellekti tööriistu enda töö tõhustamiseks;
 • oskab koostada õpilastele ülesandeid tehisintellekti eetilise kasutamise oskuste arendamiseks.

Triinu Pihus

info@adamsonkoolitus.com

Klassiõpetaja, haridustehnoloog (MA), rahvusvahelise õppe koordinaator (Inetnational Baccalaureate Primary Years Programme) Miina Härma Gümnaasiumis.

Olen Triinu Pihus, haridustehnoloog, rahvusvahelise õppe koordinaator ja klassiõpetaja, kelle süda kuulub tehnoloogiale ja viimasel ajal ka tehisaju maailma avastamisele.

Mulle on alati pakkunud põnevust tehnoloogia maailm, mille soovin tuua klassiruumi, et muuta õppimine veelgi kaasahaaravamaks ja kaasaegsemaks. Usun, et tehnoloogia võib avada uusi uksi õppimisele ja arendada õpilaste kriitilist mõtlemist ning loovust.

Kui jagame oma tehnoloogiakogemusi ja ideid, saame luua inspireeriva keskkonna, kus õpetajad tunnevad end enesekindlalt integreerides uusi tehnoloogilisi lahendusi ning kus õpilased saavad arendada oskusi, mis on olulised tänapäeva kiiresti muutuvas digitaalses maailmas. Ootan põnevusega võimalust koos teiega avastada, kuidas tehnoloogia saab tuua haridusmaailma ning õpetajatöösse innovatiivseid võimalusi.

Küsi hinnapakkumist