Toimunud koolitused

2016/2017 õppeaasta

2017/2018 õppeaasta

2019/2020 õppeaasta

2020/2021 õppeaasta

2020/2021 õppeaasta (lehekülg on täiendamisel)

Sisekoolitus "Praktiline ja mänguline meeskonnatöö koolitus"

Avatud koolitus "Lapse arengulugu ja depressioon"

Avatud koolitus "Nooruki käitumishäired ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire"

Sisekoolitus "Turvalised töösuhted kollektiivis"

Sisekoolitus "Autistlike eripäradega laps lasteaiarühmas"

Sisekoolitus "Õppijakeskne õpetamine ehk tee ennast juhtiva õppimiseni"

Avatud koolitus "Lapse arengulugu ja depressioon"

Avatud koolitus "Nooruki käitumishäired ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire"

Avatud koolitus "Autistlike eripäradega õpilane klassis"