Koolitus "HEV lapse dokumentatsiooni täitmine lasteaias"

Koolituse ajaline kestvus on 5ak/h (12.00-16.15)

Tallinna Ettevõtluskõrgkool Mainor (Suur-Sõjamäe 10a)

Koolitus „HEV lapse dokumentatsiooni täitmine lasteaias”

Koolituse ajaline kestvus on 5ak/h (12.00-16.15)

Hariduslike erivajadustega lapsed vajavad täiskasvanute teadlikku lähenemist ja tööd  ning oskuslikku õpetamist lapse arengulisi eripärasid silmas pidades. Selleks, et lapse arengut toetada on vaja täiskasvanul väga selgelt ja täpselt kaardistada lapse arengutase ning koostada plaan edasise arengu toetamiseks. Kuid milliseid dokumente ja kuidas on vaja lasteaias regulaarselt täita ja vajaduspõhiselt koostada?

Koolituse eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on anda teadmisi HEV lasteaialapse dokumentatsiooni kohta ning parendada dokumentatsiooni täitmise professionaalseid oskusi.

Kellele on koolitus mõeldud?

Koolitus on suunatud lasteaiaõpetajatele, lasteaiajuhtidele, HEV koordinaatoritele, tugispetsialistidele ja teistele lasteaiaealise lapse arengu dokumentidega kokku puutuvatele spetsialistidele.

Koolituse maht:

5 akadeemilist tundi

Koolituse teemad:

 1. Millest algab HEV lapse dokumentatsiooni täitmine lasteaias?
 2. Millised dokumendid on vajalikud?
 3. Dokumentidega seotud seadusandlus ja kord: andmekaitsenõuded, säilitamine, edastamine
 4. Lapse iseloomustus – miks, millal ja kuidas seda kirjutada?
 5. IAK või KTK – millal ja millist dokumenti koostada?
 6. Näidisdokumentide koostamine (iseloomustus, IAK)

Koolituse läbinu:

 1. Mõistab erinevate dokumentide täitmise olulisust lapse arengudünaamika kaardistamisel.
 2. Teab millised dokumendid on vajalikud.
 3. Tunneb ja orienteerub dokumentide koostamisega seotud seadusandluses.
 4. Oskab hinnata iseloomustuse koostamise vajalikkust ning teab miks, millal ja kuidas seda teha.
 5. Teeb vahet IAK-l ja KTK-l ning oskab otsustada, millist dokumenti lapsele koostada.
 6. Oskab eesmärgipäraselt koostada iseloomustust ning IAK-d.

Koolitaja Karin Järv

info@adamsonkoolitus.com

Rõuge Koostöökeskuse REH meeskonna eripedagoog, Rõuge Põhikooli eripedagoog. Varasemalt töötanud lasteaias tasandusrühma õpetajana ja eripedagoogina.

Oma töös pean oluliseks varajast märkamist ja sekkumist. Mida varem tegeleme vajalike oskuste õpetamisega, seda suurem on võimalus vältida tulevikus tekkivaid raskusi. Vanemate roll lapse arengu toetamisel on väga tähtis.

Kahe lapse emana näen iga päev kuidas minu tegemised ja tegemata jätmised jätavad oma jälje. Koduse turvalise keskkonna loomine on aluseks lapse arengule. Mõistmine, aktsepteerimine, toetamine – kõike seda saab ja peab lapsevanem oma lapsele pakkuma.

 

OSALUSTASU JA REGISTREERIMINE

108€

  Kes maksab arve?