Koolitus "Lasteaialaste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine" 26.08.2022

Tartus, Ettevõtluskõrgkool Mainor, Pepleri 6

Koolituse ajaline kestvus on 6ak/h (10.00-15.00)

VIIMASED VABAD KOHAD

Koolitus "Lasteaialaste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamine"

Sõbralikud suhted, koostöö ja rahulik meel lasteaiarühmas - kuidas selleni jõuda?

Laste tülid ja tugevate tunnete puhangud on lasteaiaõpetajate töö loomulik osa, kuid nii laste emotsionaalset heaolu kui ka õpetajate toimetulekut ja tööga rahulolu on võimalik erinevate tehnikate oskusliku kasutamisega oluliselt parendada. Lastel veel puuduvad tõhusad enesereguleerimise ja tunnete juhtimise oskused ning rahuliku meele ja parema koostöö saavutamiseks lasteaiarühmas on vaja väikeste inimeste sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi teadlikult arendada. Sellel koolitusel keskendumegi lasteaialaste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arendamise tehnikatele.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on täiendada lasteaiaõpetajate “tööriistakohvrit”, mille abil luua rühmas koostöö ja sõbralik õhkkond, ennetada lastevahelisi konflikte ning tõhustada keeruliste tunnetega toimetulekut.

Koolitusele on oodatud lasteaiaõpetajad, lasteaiaõpetaja abid ja abiõpetajad.

Koolituse teemad

  • Laste emotsionaalse arengu toetamine
  • Laste sotsiaalse arengu toetamine
  • Lastes püsivuse arendamine
  • Probleemilahendusoskuste arendamine
  • Tugevate tunnetega toimetuleku toetamine

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

  • Toetab laste sotsiaalsete oskuste arengut
  • Julgustab lapsi keeruliste sotsiaalsete olukordadega toimetulemisel
  • Edendab laste emotsionaalset eneseteadlikkust
  • Toetab laste eneseregulatsiooni arengut
  • Toetab lapsi probleemidele lahenduste leidmisel

Koolitaja Aivi Reiman

Kliiniline psühholoog ja pereterapeut (Confido Meditsiinikeskus) Vanemlusprogrammi „Imelised Aastad“ grupijuht (SA Tallinna Lastehaigla Laste Vaimse Tervise Keskus, Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing) Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu ja Eesti Pereteraapia Ühingu liige

Psühholoogi ja pereterapeudina olen kohtunud väga erinevate laste, täiskasvanute ja peredega. Kuigi iga mure, millega psühholoogi vastuvõtule pöördutakse, on omanäoline, võib paljud vaimse tervise mured taandada inimeste võimekusele tulla toime enda mõtete ja tunnetega ning oskusele luua enda jaoks hästi funktsioneerivaid suhteid. Just seetõttu usun, et juba väikelapse ja noorukieas on väga oluline panustada laste emotsionaalsete ja sotsiaalsete oskuste arengusse. Kui vanemad, lasteaia- ja kooliõpetajad ning teised täiskasvanud laste igapäevaelus, oskavad toetada laste eneseregulatsiooni arengut, kasvatame oma lastest õnnelikud ja hästi toimivad täiskasvanud. Ja loomulikult oleme selle võrra õnnelikumad ka ise!

KOOLITUSE OSALUSTASU (VIIMASED KOHAD)

EUR125€+KM(150€)

Error: Contact form not found.