E-õppepäev „Lastepsühhiaater kuuleb!“ – ülevaade lastepsühhiaatri tööst, diagnoosidest, ravivõimalustest, koostööst 28.04.2023

Reigo Reppo SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliiniku arst-õppejõud psühhiaater

E-õppepäeva ajaline kestvus on 5ak/h (10.00-14.30) Toimumiskoht (Zoom)

„Lastepsühhiaater kuuleb!“ – ülevaade lastepsühhiaatri tööst, diagnoosidest, ravivõimalustest, koostööst

Laste vaimse tervise probleemidega tegelemiseks on vajalik tulemuslik koostöö paljude lapsega tegelevate täiskasvanute vahel. Milline on lastepsühhiaateri roll selles koostöös ning mida oodatakse teistelt täiskasvanutelt selgitab Tartu Ülikooli Kliinikumi laste ja noorte vaimse tervise keskuse juht, laste ja noorukite psühhiaater dr Reigo Reppo.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on anda ülevaade lastepsühhiaatri tööst, millistel juhtudel tuleks psühhiaatri poole pöörduda, millised on peamised sekkumis- ja raviviisid ning koostöö teiste lapsega tegelevate täiskasvanute vahel.

Koolitus on suunatud laste ja noorukitega töötavatele õpetajatele, huvijuhtidele, tugispetsialistidele, haridusjuhtidele, meditsiinitöötajatele ning lapsevanematele.

Õppe maht: 5 akadeemilist tundi (5 x 45 minutit).

Koolituse teemad

 • Lastepsühhiaatri töö, erinevused psühhiaatri, kliinilise psühholoogi ja psühholoogi vahel
 • Teekond lastepsühhiaatri vastuvõtuni, peamised pöördumise põhjused
 • Mida kodus, lasteasutuses ja perearstil võiks märgata ja mille puhul pöördumist soovitada
 • Millist infot vajab psühhiaater lapsevanematelt ja haridusasutuselt, kui laps tuleb vastuvõtule
 • Perearsti e-konsultatsiooni saatekirja nõuded, uuringu küsimustikud
 • Levinumad diagnoosid, diagnostilised kriteeriumid, uurimismeetodid
 • Koostöö teiste spetsialistidega
 • Sekkumine, psühhosotsiaalne toetus, ravi ja igapäevased praktilised sammud
 • Eduka abi eeldused ja takistused
 • Millega teatud diagnooside ja ravi puhul peaks lasteasutuses arvestama, mida märgata
 • Kellele ja kuidas märkamistest teada anda, kui pere ei tee lasteasutusega koostööd

Õpiväljund  

Koolituse läbinu:

 • teab, millega lastepsühhiaater tegeleb
 • märkab peamisi märke, mille puhul, tuleks lastepsühhiaatri poole pöörduda
 • teab millal ja kuidas lastepsühhiaatri poole pöörduda
 • teab, millist infot vajab psühhiaater lapsevanematelt ja haridusasutuselt
 • teab millised võimalused on sekkumiseks, toetuseks ja raviks
 • arvestab lastega töötades talle teatavaks saanud diagnooside ja raviskeemidega
 • teab millal ja kuhu pöörduda professionaalse abi saamiseks

Koolituse lektor, kogenud laste- ja noorukite psühhiaater Reigo Reppo, vastab koolitusel küsimustele Teile muret valmistavate laste ja noorukite kohta. Küsimuste esitamisel palume järgida konfidentsiaalsus- ja andmekaitse põhimõtteid.

Reigo Reppo

reigo.reppo@adamsonkoolitus.com

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi laste ja noorukite vaimse tervise keskuse juht

Laste ja noorukite psühhiaater

Isa

Psühhiaatriks ning psühhiaatrina kasvamisel on arengu kütuseks olev uudishimu muutnud oma vormi ja sihti: kui esialgu oli edasiviiv jõud hämmeldus, kuidas füüsilised rakud on osalised metafüüsiliste ideede tekkimisel, siis hiljem on praktiline töö patsientidega juhtinud küsima, et millise elu loo iga konkreetne patsient vastuvõtule kaasa võtab. Tasapisi on süvenenud arusaam, et lähedase õigel hetkel öeldud hea sõna on sageli suurema jõuga, kui psühhiaatri määratud raviskeem...

REGISTREERIMINE LÕPPENUD

84€