Koolitus "Enesejuhitud õppimise tingimuste loomine ja arendamine"

Koolituse ajaline kestvus on 6ak/h

Koolitus "Enesejuhitud õppimise tingimuste loomine ja arendamine"

Miks enesejuhitud õppimine on laste jaoks raske?

Kuidas edendada enesejuhitud õppimist?

Eesmärk on lisada arusaamist lapse eneseregulatsiooni alamkomponentide ja võimalike individuaalsete abivajaduste osas; pakkuda praktilisi nõuandeid enesejuhtimise protsessi edendamise osas õppija kognitiivset võimekust, enesemääramisteooriat, motivatsiooni kui ka emotsionaalseid aspekte arvesse võttes.

Peamised küsimused, millele üheskoos vastust otsime, on:

mis on kõige olulisemad enese-juhtimise takistajad?
millised on vajalikud tingimused eneseregulatsiooniks?
milline on õpetaja roll enese-juhitud õppimisel?
 

Koolitus on suunatud kõigile laste ja noorukitega kokkupuutujatele: õpetajatele, tugispetsialistidele, haridusjuhtidele, meditsiinitöötajatele ning lapsevanematele.

Õppe maht: 6 akadeemilist tundi (6 x 45 minutit).

Alamteemad

(1) Enesejuhitud õppimise tuum-komponendid
Võimekususkumuste roll
Isemääramisteooria "SDT"
Varasemate mälujälgede seos
Enesejuhitud õppimise plussid ja väljakutsed – miks need just laste/noorte puhul olulised on?
 
(2) Arengulised asjaolud enesejuhitud õppes  
Millist rolli mängib metakognitsioon
Kuidas on seotud tajutud enesetõhusus ja motivatsioon
Miks on oluline struktuuri
Mis on “KWL” meetod ja kuidas see enesejuhitud õppega seondub
 
(3) Sotsiaal-emotsionaalsed asjaolud
Individuaalsete eripärade roll
“Kollektiivse töömälu” aspektid
Emotsioonid enese-juhitud õppes
Enesejuhitud õppimist edendevad ja raskendavad asjaolud
 

Õpiväljund

Koolituse läbinu:

mõistab enesejuhitud õppimise osaoskusi ning enese rolli selleks vajalike tingimuste loomisel
märkab tunnuseid, mis võivad viidata lapse/noore abivajadusele mitmik-ülesannetes
oskab rakendada enesejuhitud õppimist õpilase-keskselt ja/või õpilaseindividuaalsest vajadusest lähtuvalt
on teadlik täidesaatvate funktsioonide retsiprooksest seosest enesejuhitud õppimise kontekstis ning oskab õppimist vastavalt kohandada

Koolitaja Õnne Uus (PhD)

info@adamsonkoolitus.com

Kliiniline psühholoog ja kasvatusteadlane, perekonnapsühhoterapeut, psühholoogia õppejõud Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi kasvatusteaduste suunal, Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliidu liige, Eesti Pereteraapia Ühingu liige.

Küsi hinnapakkumist